Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması kapsamında;

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,

• Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,

• Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,

Hizmetlerimizden faydalanmak için kullandığınız alanlardaki yazı, grafik, fotoğraf, resim, hareketli görüntü, ses, çizim, "İçerik" tamamen tescilli işimize aittir ve yazılı iznimiz olmadan kullanılması yasaktır.

• Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,

• BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;

BGYS politikamızdır.

08.02.2021
GENEL MÜDÜR

BGEK –EK–3/REV 00