logo
s group shape shape image

Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("SÖZLEŞME"); bir tarafta (Ulus Mah. Yahya Kemal Cad. Tüfekçioğlu Apt. Sit. No:1/1 Kepez/ANTALYA; Mersis No: 0394107787200001) adresinde mukim GEZ Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("GEZ"); diğer tarafta www.gezmobility.com ("SİTE") ve GEZ.apk/ıpk uzantılı ("UYGULAMA") üzerinden SÖZLEŞME’yi okuyup, kabul ederek onaylayan ve onayı sonrasında GEZ’in sunacağı hizmetlerden faydalanacak olan gerçek veya tüzel kişi ("ÜYE") arasında akdedilmiştir.

ÜYE’lik öncesinde sözleşmenin detaylı okunarak, hizmetin standart ve şartlarının her iki taraf açısından da memnuniyet odaklı yönetimi, ÜYE sadakatinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

SÖZLEŞME’nin ÜYE tarafından onaylanması, kabulü, ile GEZ’in hizmetlerine, hizmetlerin kullanımı, içerikleri, uygulamaları, hizmete ilişkin iptal, iade, değişiklik vb. koşulları ve ÜYElere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu, ÜYE, beyan ve taahhüt etmektedir.

SÖZLEŞME, ÜYE’nin talebi ile yararlanacağı hizmetlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ("YÖNETMELİK") gereği internet, telefon veya faks yoluyla gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden delil olarak kabul edilecek olup; ÜYE’nin yararlandığı hizmette YÖNETMELİK’in 15. maddesi g bendi uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır.

ÜYE, SÖZLEŞME konusu hizmet kapsamı, koşulları ve hizmetten yararlanma esaslarını bilerek SÖZLEŞME’yi okuduğunu ve kabul ettiğini; bu SÖZLEŞME’de yer alana herhangi bir hükmün haksız şart teşkil etmediğini kabul etmektedir.

ÜYE’ye GEZ uzantılı adreslerden yapılacak her türlü e-posta, telefon görüşme kayıtları, UYGULAMA bildirimleri, SİTE’de yer alan içerik, kullanım şart ve koşulları bütünlük teşkil etmekte olup; ayrı yorumlanamaz.

GEZ, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen/tamamen ÜYE izni almaksızın dilediği kişi ve kuruluşlara devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

 

2. Tanımlar

 

GEZ: Sözleşmede ÜYE’ye verilecek hizmeti sağlama yönünde faaliyetler

Üye Adayı: GEZ tarafından sunulan hizmetten yararlanma amacıyla gerekli incelemeleri yapan; web sitesi kullanımından kaynaklı GEZ ile arasından çerez paylaşımı ya da log kaydı ilişkisi gelişmiş kişidir

Üye: GEZ ile arasından sözleşme ile paydaşlık ilişkisi kurulmuş, 15 yaşını doldurmuş gerçek kişi/kişiler yahut belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia (mal) topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen kamu veya özel tüzel kişi/kişileridir.

Hizmet: GEZ tarafından ÜYE’ye sunulan scooter hizmeti ve bu hizmetin doğru yönetimi için gerekli bilgi teknolojisi alt yapının sağlanması ve scooter aracının ÜYE tarafından kullanımı için gereken yeterlilikleri sağlama amaçlı iş/işlemlerin tamamını tarif etmektedir.

AraçGEZ’in özel mülkiyetinde bulunan ve ÜYE’nin kullanımına, sınırlı bir süre ve belirli bir ücretin ödenmesi koşuluyla tahsis edilen scooter tipi araçlardır.

ÜcretÜYE’nin aracı sürme amaçlı gerekli standartları sağlaması koşuluyla, GEZ sistemi tarafından belirlenen, en fazla 24 saat kiralama / rezervasyon karşılığında mobil ödeme yöntemleriyle ÜYE’den tahsil edilen hizmet ücretini tarif etmektedir. ÜYE’nin kusuru yahut hatalı kullanımı sonucu kendisinden tahsil edilebilecek hasar ücreti, ceza ücretleri vb. diğer ücretler kullanım ücretinden aridir.

Tarife: Sabit açılış ücreti ve dakika bazlı olarak sabit açılış ücretine eklenen ve ÜYE’nin araç kullanım süresine göre hesaplanan ödeme yöntemidir.

Ödeme Yöntemi: Yasalara uygun olarak ödeme aracılığı yapmakla yetkilendirilmiş; GEZ ile arasındaki sözleşmeye uygun olarak ÜYE’ye sunulacak hizmetten kaynaklı ücretin GEZ adına ÜYE’nin banka kartları üzerinden tahsil edilmesi sürecidir.

Hizmet Politikası: GEZ tarafından hazırlanan sözleşmede tarif edilen ve ÜYE’ye verilecek hizmetin veriliş metot/yöntemine ilişkin uygulamalar bütünüdür.

Aplikasyon: GEZ tarafından ÜYE’lere sunulan hizmetlerin mobil cihazlar aracılığıyla yönetimi için geliştirilmiş IPK/APK uygulamalardır.

Kira Süresi: En fazla 24 (yirmi dört) saatlik kullanım süresi kira süresi olarak değerlendirilir. Belirlenen süreye ilişkin ÜYE tarafından süre uzatma talebi yapılmadı veya ÜYE’nin kart bakiyesinin yetersiz olması ya da araç kullanımına ilişkin GEZ tarafından belirlenen lokasyonun dışına çıkılması halinde kira süresi sona ermiş sayılır. 5 dk için aracın uygun noktaya belirlenen şekilde kilitlenmemesi halinde araç çalıştı statüsünde kabul edilir ve GEZ yetkilileri tarafından takip işlemi başlatılır.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

 

Sözleşme, sunulan hizmetin koşulları ve uygulamanın kullanımına ilişkin standartları tarif etmek ve kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Web Sitesi ya da Mobil Uygulamaya erişim sağlayan herkes sözleşmeyi inceleyerek, üyelik oluşturabilir. ÜYE kaydının tamamlanması durumunda sözleşmedeki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş/onaylanmış olduğu kabul edilir. Güncel tarihli sözleşme, daha önceki sözleşme ve anlaşmaların yerine geçer. Yeni sözleşme, yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır, bu sebeple, GEZ, sözleşmenin güncellenmesi halinde güncel tarihle yayın yaparak ÜYE’leri bilgilendirecektir.

 

4. Üyelik ve Hizmet

 

4.1 Üyelik

 

• Ancak 15 yaşını doldurmuş gerçek kişiler GEZ hizmetlerinden yararlanmak için üye olabilir.

• Üyelik için GEZ aplikasyonunda ÜYE kaydı oluşturulması gerekmektedir.

• Üyelik, Üyelerin aplikasyon üzerinden elektrikli scooter kiralama hizmetinin kullanımı için gereklidir.

• Üyelik işlemi için 15 yaşından büyük gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad; adres, cep telefonu, e-posta adresi, doğum yılı gibi bazı kişisel verilerin GEZ sisteminde tanımlanması ve bir adet geçerli ödeme yöntemi belirlenmelidir. ÜYE, Gez’e vermiş olduğu bilgilerin gerçeği yansıttığı, tamamıyla doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. GEZ, gerekli durumlarda ve ÜYE’nin yahut kamunun güvenliği adına makul şüphe görmesi halinde, ÜYE’den araç kullanımı veya hizmetlere erişim için kimlik doğrulaması talep edebilir. ÜYE’nin kimlik ibraz etmemesi yahut ibraz ettiği bilgi ve belgelerin güncelliğini yitirmiş ya da geçersiz olması durumunda üyelik durumu GEZ tarafından değerlendirilir, ÜYE’nin hizmet erişimi ve araç kullanması geçici veya kalıcı olarak engellenebilir.

* ÜYE beyan ettiği bilgilerle uygulama üzerinde bir üyelik hesabı oluşturduğunda, üyelik hesabıyla kiralamış olduğu aracı yalnızca kendisi kullanmalıdır. Aracın ÜYE dışındaki başka bir 3. kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde ÜYE’lik GEZ tarafından sonlandırılıp ayrıca para cezası verilebilecektir.

* GEZ, 15 yaşını doldurmamış olmasına rağmen Hizmetlerden sözleşmeye aykırı olarak yararlanan kişilere ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. GEZ işbu reşit olmayan kişiler hakkında ebeveynleri ve resmi makamlar nezdinde iletişim kurmaya ve gerekli hukuki işlemleri yürütmeye yetkilidir.

• Üye, sözleşmeyi onaylayan kullanıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğacak hukuki cezai ve mali ehliyete sahip olduğunu; sözleşmenin bağlayıcı hükümleri ile sorumlu olacağını kabul etmektedir.

• ÜYE, araç kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu ve aracı kullanırken kendisine veya kamuya zarar verebilecek bir engelinin olmadığını ifade etmektedir. GEZ, gerekli durumlarda üyelik bilgilerini kontrol edebilir; ÜYE’den belgelendirme talebinde bulunabilir. Gerekli belgelerin ÜYE tarafından, belirlenen sürede GEZ’e bildirilmemesi halinde sözleşme askıya alınır ve ÜYE, GEZ hizmetlerinden yararlanamaz.

• ÜYE, üyelik haklarını devredemez.

 

4.2 Hizmet Sunumu ve İtiraz

 

Hizmet, ÜYE’nin araç üzerindeki kodu sisteme okutması ile başlayan ve aracın park edilerek kilitlenmesi, kilitli araç fotoğrafının sisteme yüklenmesi sonrasında sona erer:

• ÜYE, konumuna en yakın lokasyondaki araca ulaşabilir. Kullanıma başlamak için mobil sistemler üzerinden aracın kodunun okutulması gerekmektedir.

• ÜYE, aracı en fazla 24 saat kiralayabilir / rezerve edebilir. Kiralama süresinin uzatılması için GEZ ile ÜYE arasında iletişim kurulmalıdır aksi takdirde 24 saatin dolması neticesinde kiralama / rezervasyon kendiliğinden sona erer.

• Aracın GPS’nin devre dışı olması, aracın hareketsiz olarak 20 dakikadan daha fazla ve kilitsiz şekilde park edilmesi, yetkisiz biri tarafından hareket ettirilmesi gibi durumlar kayıp/çalıntı işleminin GEZ yetkilileri tarafından başlatılmasında etkili olur.

• Aracın kullanımı öncesinde şarj gücü ÜYE tarafından kontrol edilmelidir ve aracın şarj seviyesinin seyahat için yeterli olacağından emin olunmalıdır. Çünkü şarj, aracın hız ve diğer opsiyonel özelliklerinin ÜYE’nin beklentilerine uygun olarak kullanımı açısından etkilidir.

* Kiralanan aracı kullanmak ve hizmete erişmek için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamak ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, hizmeti almak için gerekli uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamaktan kendisi sorumludur. Hizmeti almak için kullandığı cihaz veya veri ağı erişimiyle ilgili teknik aksaklıklar veya imkansızlıklardan GEZ sorumlu değildir. ÜYE’nin hizmetlere eriştiği cihazın şarjının kiralama esnasında bitmesi halinde ÜYE, 20 dk içinde başka bir cihazdan kendi üyelik hesabını aktif ederek sürüşü sonlandırması gerekir. Aksi takdirde GEZ, ÜYE’ye ulaşamazsa hakkında çalıntıya ilişkin prosedür ve yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.

• Aracın kullanımı sona erdiğinde, sistem üzerinden aracı kullanım alanı içerisinde kamu düzenini, yaya trafiğini ve engelli yolları ile işaretlerini engellemeyecek şekilde sabit bir noktaya, denge ayağı açılmış şekilde park etmek, kilitlemek ve aracın fotoğrafını çekip, sisteme yükleyerek yolculuğu sonlandırmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

* ÜYE sürüş bitiminde aracı mutlaka kilitlemelidir. Eğer araç kilitlenmezse sürüş devam edecek ÜYE’den ücret tahsil edilmeye devam edecektir. ÜYE, aracı kilitlerken herhangi bir sorunla karşılaşırsa mutlaka GEZ ile uygulama içinde belirtilen iletişim kanallarından iletişime geçmeli ve GEZ’i bu durumdan haberdar etmelidir. Kilitleme esnasında geçen bu sürenin GEZ’den kaynaklı bir arıza sebebiyle olması durumunda ÜYE’ den bu harcanan süre sebebiyle ücret tahsil edilmeyecektir.

• ÜYE, aracın herhangi bir parçasını ya da ekipmanını sökmemeli, tamir etmemeli ya da üzerine yazı yazmamalı ya da yazıları değiştirmemeli; aracı tahrip etmemelidir. ÜYE, aracı kullanırken iyi niyet kurallarına uygun davranmalı, aracı kendinden sonra üçüncü bir kişinin kullanımına hazır halde teslim etmek hususunda azami özeni göstermelidir. Aksi durumların geliştiğinin GEZ tarafından tespiti halinde doğacak maliyetler yahut sözleşmede belirlenen cezai ücretler ÜYE’den tahsil edilir ve/veya GEZ tarafından ÜYE’ nin sözleşmesi geçici olarak askıya alınabilir yahut kalıcı şekilde iptal edilebilir.

İtiraz işlemleri için ÜYE’nin söz konusu itirazını, yaklaşık yolculuk süresi ve kullanım zamanı ile ilgili tüm bilgi ve gerekçelerini içeren yazılı dilekçesi ile birlikte, GEZ’in işbu sözleşmede belirtilen adresine, sürüşün gerçekleştiği günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Süresi içinde yapılan itirazlar, GEZ tarafından ticari defter ve kayıtlar, teknik kayıtlar, araç takip sistem kayıtları, mobil uygulama sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları incelenerek değerlendirilir ve itirazın GEZ’e ulaştığı günü takip eden 15 (onbeş) gün içinde sonuçlandırılır. İşlemin sonucu ÜYE’ye bildirilir ve gerekli işlemler tamamlanır.

 

5. Güvenli Sürüş için Uyulması Gereken Kurallar

 

• ÜYE, aracı kullanırken asgari olarak kask, koruma gözlüğü ve gece kullanımları için reflektif yelek benzeri giyeceklerle güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmakla yükümlüdür.

• Araç 100 kg taşıma kapasiteli ve tek kişinin kullanımına uygundur. Araçta herhangi bir ikinci kişinin veya çocukların taşınması kesinlikle yasaktır.

• ÜYE, herhangi bir çanta ya da eşya taşıyacaksa; aracın işleyiş ve sürüş güvenliğine zarar vermemek ve dengeyi bozmamak için taşıdığı şeyin vücuduna tam olarak oturması gerektiğinin farkında ve gerekli önlemleri almış olmalıdır.

• Aracı kullanırken, dikkat dağıtıcı unsurlar arasında yer alan cep telefonu, mobil cihaz, taşınabilir müzik oynatıcı vb. araçları kullanmayarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek araç kullanıcısı ÜYE’nin sorumluluğudur.

• Aracın kullanıcısının yeterlilik ve kabiliyetine etki edecek alkol, ilaç, uyuşturucu gibi maddeleri kullananların GEZ Hizmetlerinde yararlanması sözleşmeye aykırı bir durumdur. Sözleşmeye aykırı durumlardan kaynaklı GEZ hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. Sözleşmeye aykırı davranan ÜYE aykırı davrandığı süreçten kaynaklı her anlamda tek başına sorumludur.

• ÜYE sürüş süresince aracın kullanılacağı lokasyondaki bilgilendirme ve uyarı işaret/işaretçilerine, trafik kurallarına dikkat etmek zorundadır. ÜYE, aracı kullandığı esnada gerçekleşmesi öngörülebilir olup olmaması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanımlar sonucu yaşanan maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümle sonuçlanabilecek kazalarda, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, zararları, trafik cezalarını, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

* Aşağıda sayılan kurallara uymamasından kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir:

a.       ÜYE, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa aracı taşıt yolunda sürmeyecektir.

b.       ÜYE, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında aracı sürmeyecektir.

c.       ÜYE, yaya yollarında aracı sürmeyecektir.

d.       ÜYE, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak aracı sürmeyecektir.

e.       ÜYE, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunmayacaktır.

f.        ÜYE, taşıt yolunu kullanabileceği yerlerde yolun bir şeridinde ancak iki skuter yan yana olacak şekilde aracı kullanacaktır.

• Aracın şarj düzeyi ÜYE tarafından, kullanım öncesinde kontrol edilmelidir. Aracın şarjı %10 seviyesine inince araç en yakın noktaya park edilmelidir. Aksi takdirde oluşacak riskler GEZ’in sorumluğunda değildir. Çünkü, bu seviyenin altında aracın hızı ve operasyonel kabiliyeti azalırken; yol ve hava koşullarına göre şarj kapasitesi değişkenlik gösterecektir.

* ÜYE aracı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen (siyah sınırlar içerisinde bulunan açık renkli alan) alanlarda kullanabileceğini, diğer bölgelerin kullanıma kapalı olduğunu ve kırmızı ile işaretli alanların park yapılamaz alan olduğunu kabul eder.

• Araçlar, yarış, dağ sürücü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler ya da diğer uygun olmayan sürüşlerde kullanım açısından risklidir. GEZ’in bilgisi ve onayı olmaksızın belirlenen sınır kapsamında standart kullanım dışında araç kullanılamaz.

• Araçlar, GEZ’in özel mülkiyetidir. Bu sebeple, ÜYE borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya hapis hakkı kullanılamaz.

 

6. Ücret, Tarife, Ödeme ve İade Yöntemi

 

• Araçlar, GEZ’in özel mülkiyetidir. Bu sebeple, ÜYE borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya hapis hakkı kullanılamaz.

• ÜYE, aracı her sürüş başına sabit bir ücret ödeyerek ve sürüş süresine göre de dakikalık ek ücret ödeyerek kullanabilir. Ücretlendirme GEZ’in mobil uygulamasında ilan edildiği şekildedir.

• Sürüşten kaynaklı ücretler GEZ’in ödeme yöntemine uygun olarak tahsil edilir. Kullanımdan kaynaklı ücretlerin tahsilinde yetkilendirmiş bir aracı kurum olması durumunda ÜYE’nin ödeme bilgileri GEZ tarafından toplanmadığını için, bilginin izinsiz kullanım risklerinden kaynaklı GEZ’in sorumluluğu yoktur.

• Sürüşten kaynaklı ücretler, ÜYE’nin tanımlı kartından, mobil sistemler aracılığıyla tahsil edilir. Araç modeli, kullanım lokasyonu vb. durumlardan kaynaklı ücret farklılıkları olabilir, GEZ her hizmet noktasında aynı hizmet bedelini uygulayacağını taahhüt etmemektedir.

• Kayıtlı kart üzerinden tahsilatın yapılamaması halinde, ÜYE’nin araç kullanımından kaynaklı ücretler vadesi geçmiş ödeme olarak kabul edilir ve GEZ kendi belirlediği zamanlarda, ödenmeyen borcun tamamının tahsilatına ve/veya kısmen tahsilatına yönelik ÜYE’nin kayıtlı kart/kartları üzerinden işlem yapmaya ve gecikmiş borçları tahsil etmeye yetkilidir. Vadesi geçmiş ücretlere temerrüt faizi işletilir.

•Borcun ifasının gerçekleşmemesi halinde GEZ, yasalar kapsamındaki haklarını kullanarak ücretin ÜYE’den tahsilinin gerçekleşmesini sağlar.

• GEZ, ÜYE’ler için farklı kriterleri baz alarak işletme politikasına uygun olarak promosyon uygulayabilir. Promosyonları güncelleme ya da iptal etme hakkı GEZ’in sorumluluğundadır

 

7. Cezalar

• Hizmetin verilmeye başlandığı andan sözleşmede yer alan kurallara uygun şekilde sonlandırılması anına kadar kiralanan araçlar ÜYE’ nin sorumluluğundadır. Bu nedenle ÜYE, aracın kiralanması ve teslim edilmesi süreçlerinde GEZ tarafından talep edilen adımları sözleşmede yazılı kurallara uygun şekilde yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

• ÜYE, yasalarda ve işbu sözleşmede yer alan kurallara uymadığı takdirde GEZ’in aşağıda sayılı ceza tutarı/tutarlarını ceza bedeli olarak kendisinden tahsil etme hak ve yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Zararın anılan tutarlardan fazla olması durumunda GEZ’in aşan tutarlar bakımından talep hakkı/hakları saklıdır.

• Aracın hasarlı teslimi halinde, hasara yönelik GEZ tutanağında yer alan hasar bedeli, ÜYE’ye bildirilmek koşuluyla tahsil edilir.

• Aracın, belirlenen sınırlı alan dışına çıkarılması halinde ÜYE’den 250 TL ödeme alınır. Alan dışındaki kullanımdan kaynaklı her 10 dk için ek 250 TL daha tahsil edilir. 20 dk’yı geçen durumlarda ise kolluk kuvvetine bilgi verilerek araca yönelik çalıntı işlemi uygulanır.

• Aracın, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilmesi neticesinde GEZ yetkilileri tarafından kolluk kuvvetlerince tutturulacak tutanak sonrasında araç bedeli olan 15.000 TL, sorumlu (kusurlu) ÜYE’den veya kimliği tespit edilen kişiden tahsil edilecektir.

• Kullanım esnasında kullanımdan kaynaklı yıpranmalar dışında araca kasıtlı zarar verildiğinin (kırma, ezme, parçalama, denize atma vb.) GEZ yetkililerince tespiti halinde, kullanımdan sorumlu ÜYE’ den 3.000 TL’ ye kadar tamir bedeli tahsil edilir. Aracın tamir edilmesinin mümkün olmaması (zayi olması) durumunda araç bedeli olan 15.000 TL ÜYE’den tahsil edilir.

• Fotoğrafsız bitirilen her sürüş için 50 TL’ ye kadar para tahsil edilir.

• Aracın uygun sabit bir direğe kilitlenmeksizin (sabitlenmemiş halde) park edilmesi durumunda 150 TL’ye kadar para tahsil edilir. Sürüş bitirilmiş olsa dahi kiralanan aracın her türlü zarar sorumluluğu, GEZ yetkililerinin araca ulaşması anına kadar aracı sabitlemeden park eden ÜYE bakımından devam edecek ve ÜYE’den tahsil edilecektir.

• Aracın kamuya açık olmayan yere veya özel mülke park edilmesi halinde 500 TL’ ye kadar para tahsil edilir.

• 24 saati geçen kullanımlarda süre uzatım işlemi gerçekleştirilmediyse, aracın servisinden kaynaklı 250 TL servis ücreti GEZ tarafından tahsil edilir.

• Ödeme ya da cezalara ilişkin ÜYE’nin itiraz süresi 7 gündür. Şayet ÜYE, yanlış bir işlem yapıldığını düşünüyor ise itirazını açıklayıcı bir yazıyla 7 gün içinde info@gezmobility.com elektronik posta adresine göndermelidir. İtiraz süreci işletilmeyen kullanımlardan kaynaklı ödemeler GEZ tarafından ÜYE’den tahsil edilir.

 

8. Tebligat Adresleri

 

Sözleşmenin kurulduğu esnada bildirilen adresler, tebligat adresi olarak kabul edilmektedir ve adres değişikliği durumunda tarafların karşılıklı olarak bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılan tebligatlar usul ve esaslara uygun kabul edilir.

 

9. Delil Sözleşmesi

 

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda, GEZ’in ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistemi kayıtları, mobil uygulaması sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları, GEZ sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve taraflar arasındaki yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

 

10. Sözleşmenin Feshi

 

Tarafların bildirimsiz ve tek taraflı irade beyanları ile sözleşme her zaman feshedilebilir. Sözleşmenin feshi, sözleşme sürecinde doğan alacakları etkilemez ve tahsil süreci devam eder. Sözleşmenin kurulması/güncellenmesi esnasında paylaşılan adresler, tebligat adresleri olarak kabul edilmektedir. Sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

11. Kişisel Verilerin Yönetimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununca belirlenen ve gerçek kişilerin kişisel verilerine yönelik haklarının korunması amacıyla GEZ tarafından, ÜYE’lerin kişisel verilerinin yasa uyarınca yönetimini tarif etmektedir. İşbu sözleşmeden kaynaklı GEZ tarafından elde edilen kişisel verilerin yasalara uygun yönetimine ilişkin veri sorumlusu GEZ Teknoloji A.Ş.’dir.

GEZ sistemlerinde ÜYE’lerin kullanıcı bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak GEZ KVK Politikası doğrultusunda işlenir ve 3 (üç) yıl süre ile saklanır.

GEZ sistemlerinde kullanılan grafiksel imge ve metinsel içerikler ile sistemin temelini oluşturan kodlar GEZ’in mülkiyetinde olup; ticari amaçla kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve taklit edilemez. İşbu sözleşme kapsamında GEZ’in sahibi olduğu know-how ve uygulamaların tamamında KV. yönetimi temelinde uygulamalar geliştirilmiştir.

GEZ sistemlerinde ÜYE’lerin verileri 6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlemeyi önemsemektedir. Veri toplama, işleme ve paylaşım süreçlerinde ise şeffaf olacağını ve veri güvenliğini en üst seviyede sağlamayı taahhüt ederiz. Veri Sorumlusu olarak verilerinize yönelik taleplerinizi yasal süreler nezdinde özenle değerlendirerek talebinizi yasalar çerçevesinde yorumlayarak sonuçlandırmaya çalışacağız.

GEZ, teknolojik sistemleri kullandığı için verilerinizi, gerekli durumlarda yurt içi/dışındaki paydaşlara, güvenlik standartları doğrultusunda paylaşacaktır.

Kişisel verileriniz işletmemiz tarafından:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde,

• Üyelik amacınız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

• Doğru kaydedilecek ve verilerinizin güncelliği hususunda ÜYE’leri ile etkileşimli olarak verilerin güncelliğini sağlayacak,

• Veriler açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin:

• Toplanma Amacı

Veri Sorumlusu olarak, ÜYElerimize daha iyi hizmet sunmak, sorun – öneri – şikayet ve taleplerini kayıt altına alabilmek, sözleşmede taahhüt ettiğimiz hizmeti vermek amacıyla, GEZ sistemlerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve işlem sürenizi kısaltarak zaman kayıplarının önüne geçebilmek; gerekli durumlarda GEZ hizmetler hakkında Pazarlama ve Tanıtım faaliyetlerini icra etmek ve ÜYE memnuniyetini ölçümlemek amacıyla verileri topluyoruz

• Toplanma Yöntemi

ÜYELİK ve Hizmet kullanımı süreçlerine aracılık eden GEZ sistemleri aracılığıyla verileri topluyoruz.

• Veri Güvenliğinin Sağlanma Yöntemi

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesi 2.fıkra uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde sizin veya 3.bir kişinin hayat ve beden bütünlüğünü sağlamak için zorunlu olması, sözleşmenin tarafları için sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması ve siz kullanıcılarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde yukarıda sayılan veri kategorilerinde belirtilen kişisel verilerinizi, açık rızanıza başvurmaksızın işleyebiliriz

Üyelerin sistem kullanımları siber güvenliğin sağlanması amaçlı yazılımlar ve bilişim teknolojilerinin yakından takip edilmesi sebebiyle yaşanan gelişimlere uygun güvenlik sistemlerinin makul düzeyde ölçülü olarak kullanımı ve alınan eğitimler nezdinde geliştirilen sistemlere uygun olarak sağlanmaktadır.

• Veri Kategorileri

Gerçek Kişi Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Araç kullanımından kaynaklı Lokasyon verileri

Hizmetin sağlanması ve kullanılması amacıyla oluşan Finansal Veriler

Diğer Veriler bağlığı altında ÜYE müşterilerin sistem kullanımları ve ÜYE bilgilendirme amaçlı uygulamalar için gerekli veriler.

• Verilerin Depolanma Süresi

Veriler 3 (üç) yıl süre ile depolanır. ÜYE sözleşmelerinin yıllık olarak güncellenmemesi halinde, üye sözleşmesinin kurulduğu günü takip eden 500.gün veriler imha edilir.

• Aydınlatma Metninin Güncellenmesi ve Bildirim Usulü

GEZ sistemlerinin kullanımında yaşanan gelişmeler doğrultusunda ek veriler gerekmesi halinde ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından yayımlanan güncellemeler doğrultusunda GEZ Aydınlatma Metni güncellenir; üyelerin GEZ sistemlerinde log-in olması halinde bildirilir.

• Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanım Yöntemi

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, GEZ veri sahibi başvuru formunu yazılı ve ıslak imzalı olarak "Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap 25. Cad. No:30 Döşemealtı / ANTALYA - TÜRKİYE" adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile kargo ile, noter kanalıyla veya info@gezmobility.com adresine elektronik ile gönderebilir.

Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusuna Şirketimiz yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde

1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.

 

 

 

Gez Cüzdan Üye Sözleşmesi

 

1. Sözleşmenin tarafları

 

İşbu Gez Cüzdan Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Gez mobil uygulaması ("Uygulama") üzerinden cüzdanla ödeme kolaylığını ("Gez Cüzdan") tercih ederek Uygulama’daki Hizmetler’den faydalanan kişiler ile ("Üye" ve/veya "Üyeler") Gez Teknoloji San. Tic. A.Ş. ("Gez") arasında akdedilmiştir. Üye ve Gez birlikte "Taraflar" ve ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme, Gez Cüzdan ile ödeme kolaylığını tercih eden Üyeler bakımından Uygulama’ya kayıt esnasında kabul ettikleri Üye Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup Üye Sözleşmesi’nde yer alan hak ve yükümlülükler aynen geçerlidir. İşbu Sözleşme’de yer alan ancak özel olarak tanımlanmayan terimler Üye Sözleşmesi’nde düzenlendiği anlamları taşımaktadır.

 

2. Hizmetler

 

Gez Cüzdan, Gez’ in Üye’lere ödeme kolaylığı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Üyeler, bu Sözleşme’yi kabul etmekle Uygulama üzerinden Gez Cüzdan hesabı oluşturacaklardır. Üye, Gez Cüzdan’a yalnızca kredi kartları ve banka kartları aracılığıyla tutar ekleyebilir. Gez Cüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutarlar münhasıran Gez tarafından belirlenecektir. Gez bu tutarları dilediği her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Üye tarafından Gez Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilecektir.

 

3. Gez Cüzdan Sistemi

 

3.1.Üye Gez üzerinden, TL para birimi üzerinden Gez tarafından belirlenen üst limit tutarına kadar, Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanmak üzere bir Gez Cüzdan hesabı oluşturabilecektir.

3.2.Üye Gez Cüzdan’ı oluşturduktan sonra kredi kartı yahut banka kartı (debit kart) aracılığı ile Gez Cüzdan’a TL para birimi üzerinden bakiye yüklemesi yapacaktır. Ünye’nin Gez Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için Uygulama’daki mevcut hesaba ait cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesi istenebilir.

3.3.Üye cep telefonunu değiştirmesi halinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca Gez tarafından yüklenen tutarlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını, Gez’i geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.Üye Gez Cüzdan’ı yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de (Taşıt ile sürüş ve rezervasyon gibi) kullanabilir. Gez Cüzdan hesabında bulunan bakiyelerin, Uygulama hariç herhangi bir platform veya mecrada kullanılması mümkün değildir.

3.5.Üye, Gez Cüzdan hesabına 24 saat içerisinde en fazla 5 kere bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilecektir. Gez Cüzdan’ın toplam bakiyesi en fazla Uygulama içerisinde belirtilen üst limit tutarı kadar olabilir.

3.6.Üye’nin Uygulama üzerinden Gez Cüzdan hesabını kullanarak ödeyeceği sürüş ve/veya rezervasyonlarda Uygulama içerisinde ilan edilen şartların gerçekleşmesi halinde sürüş ve/veya rezervasyonun Gez tarafından ilan edilen belirli bir yüzdesi veya tutarı Üye’nin Gez Cüzdan’ına yüklenecektir. Üye, Gez tarafından yüklenen işbu bedelleri yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilir. Üye gerçekleştirdiği sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde Gez tarafından Üye’nin Gez Cüzdan’ına yüklenen bedellerin banka hesabına iade edilmesini talep edemez ve işbu bedelleri devredemez

3.7.Üye’nin Uygulama üzerinden gerçekleştirmiş olduğu sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca herhangi bir surette Gez Cüzdan’a yüklenen tutarın Üye’nin Gez Cüzdan hesabında kalan limitini aşmayacağını, toplam sürüş ve/veya rezervasyon tutarları bakımından daha fazla iade edilecek bir tutar hak etse dahi Gez Cüzdan hesabına herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve Gez’den her ne surette olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.Üye, Uygulama üzerinden sürüş ve/veya rezervasyon gerçekleştirip sürüş bitirme aşamasına geldiğinde ödeme seçenekleri arasında yer alan Gez Cüzdan’ı tercih etmesi halinde ilgili sürüş ve/veya rezervasyon tutarı, Gez tarafından Üye’nin Gez Cüzdan’ından tahsil edilecektir. Üye’nin Gez Cüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunması halinde Gez Cüzdan’la ödeme yöntemi Üye tarafından varsayılan ödeme yöntemi olarak belirlenecek olup Üye’nin ödeme yöntemini değiştirerek Uygulama’ya kayıt ettiği diğer ödeme yöntemleri ile ilgili tutarı ödeyebilecektir. Üye’nin Gez Cüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunmaması halinde Gez Cüzdan ile ödeme gerçekleştirilemeyecek ve mevcut diğer ödeme yöntemleri tercih edilecektir.

3.9. Gez Cüzdan’dan yalnızca sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar tahsilat yapılacak olup, geri kalan tutar Gez Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir.

3.10. Gez Üye’nin önceki sürüşlerinden doğan ancak ödenmemiş hizmet bedellerini ("alacak tutarı") Üye’nin Gez Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunduğu takdirde Üye’nin onayı aranmaksızın Gez Cüzdan hesabından otomatik olarak tahsil edebilecektir.

3.11. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin Cezalar başlıklı 7’nci maddesinde düzenlendiği üzere Üye’nin sözleşmede yer alan ve/veya Uygulama üzerinden iletilmiş kurallara veya yasaya aykırı davranması halinde kendisine yansıtılan ceza bedellerini Gez Cüzdan hesabı ile ödeyebilecektir. Üye’nin işbu ceza bedellerini ödemeden Hizmetler’den yararlanması mümkün değildir.

3.12. Gez, Üye’ye yansıtılmış ceza bedellerine ve alacak tutarlarına ilişkin olarak Gez Cüzdan hesabından kısmi veya parçalı tahsilat gerçekleştirebilecektir.

3.13. Üye’nin Gez Cüzdan hesabına bakiye yüklemesi yaptığı esnada "otomatik yeniden yükle" imkânını seçmesi halinde tercih edilen otomatik olarak yüklenecek tutar Gez Cüzdan hesabında bulunan bakiye Uygulama’da otomatik yükleme alanında belirtilen tutarın altına düştüğü anda otomatik olarak Gez Cüzdan hesabına bakiye yüklemek için tercih edilen ödemi yöntemi (kredi kartı veya debit kart) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3.14. Üye Gez Cüzdan hesabını Uygulama üzerinden yönetecek, yükleme, ödeme işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirecektir

3.15. Üye’nin Uygulama üzerinden yararlandığı Hizmetler’e ait tutarın herhangi bir nedenle sonradan iptal edilmesi halinde Gez işbu Hizmetler bedeli Gez Cüzdan hesabına iade edecektir.

3.16. Gez bu hizmeti tek taraflı olarak kapatma, durdurma ve sonlandırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Üye’ye ait bakiye Üye’nin ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilecektir. Bunun dışında bir kredi kartı yahut banka kartına ödeme yapılmayacaktır.

 

4. Üye’nin Yükümlülükleri

 

4.1.Üye, Gez Cüzdan hizmetlerinden yararlandığı sırada;

Uygulama’da üyelik oluşturma aşamasında kendisine sunulan ve kabul ettiği Üyelik Sözleşmesi’ndeki kullanım şartları, taraflara ait hak ve yükümlülükler ve diğer sair hükümlerin aynen geçerli olduğunu;

• Gez Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesinin gerekebileceğini; Uygulama’ya üye olurken bildirdiği telefon numarasının Gez Cüzdan hesabı oluşturulurken ve bakiye yüklenirken dikkate alınacağını, bu cep telefonu numarasından başka bir telefon numarası ile bakiye yüklemesi yapılamayacağını;

• Gez Cüzdan üzerinden kayıtlı cep telefonu ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

• Üye Gez Cüzdan’ı 3. kişilere devretmemeyi, satmamayı aksi halde Gez’in hem Üye’ye hem de 3. kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve Gez’den herhangi bir talepte bulunulamayacağını;

• Üye Gez Cüzdan’ındaki bakiyeyi 3. kişilere devretme hakkının bulunmadığını;

• Gez Cüzdan üzerinden yalnızca Gez Cüzdan’da yeterli bakiyesi olması halinde sürüş ödeme işlemi yapabileceğini, yeterli bakiye olmadığı durumlarda Gez Cüzdan ile ödeme seçeneğinden yararlanamayacağını;

• Üye hesabının Gez tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde öngörülen hallerde kapatılması veya pasife alınması halinde, Üye’nin Gez Cüzdan hesabında bakiyesi bulunuyor ise işbu bakiye tutarının yalnızca Üye’nin yükleme yaptığı kısmının 2 ila 15 gün içerisinde Üye’nin Gez Cüzdan hesabına yükleme yaptığı kredi kartı veya banka kartına iadesinin sağlanacağını;

• Gez tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim şeklindeki mali ve manevi haklarının Gez'e ait olduğunu;

Üye’ye ait Gez Cüzdan’ın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Gez'i sorumlu tutmayacağını; Gez Cüzdan’a erişim sağlanan hesapla ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerini korumaktan sorumlu olacağını ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü Gez’i sorumlu tutmayacağını ve Gez’in herhangi bir yükümlülüğünün doğmayacağını;

Gez’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, gerçekleştirilecek işlemleri kaydetme hakkının bulunduğunu;

• Kurallara aykırı davrandığı takdirde Gez'in gerekli müdahalelerde bulunma ve Üye’in üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

• İşbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin Gez tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.Üye’ye yapılacak olan bakiye iadesi ancak yükleme yapılan kredi kartına ve banka kartına yapılacaktır. Yükleme yapılan kredi kartına yapılacak iade, söz konusu kredi kartı veya banka kartından yapılan yüklemeden daha fazla bir bakiye olamayacaktır.

4.3.6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 18/5. maddesinde yer alan hüküm kapsamında Gez Cüzdan uygulaması ile yapılan işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenecek seviyeye ulaşması durumunda ve/veya Gez tarafından takdir edilecek bir başka nedenle Üye, Gez Cüzdan’da bulunan bakiyenin ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilmesini veya işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan üyeliğin Gez’in bildireceği şirketle işbu Sözleşme hükümleri kapsamında devam etmesi seçeneklerinden birini seçebilir. Üye’nin Gez tarafından duyurulan ve ilan edilen süre içerisinde tercihini bildirmemesi veya Gez Cüzdan’da bulunan para miktarının ödeme yaptığı kredi kartı veya banka kartı dışında başka bir hesaba aktarılmasını talep etmesi hallerinde Gez Cüzdan’ında bulunan bakiyenin iade edilmeyeceğini ve bu nedenle Gez’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.Gez’in her hâlükârda Üye’ye karşı sorumluluğu Gez Cüzdan’da mevcut bulunan bakiye miktarı kadardır

 

5. Gez’in Hak ve Yetkileri

 

5.1.Gez Cüzdan hizmeti ile yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılmak üzere Gez Üyeler’ine yönelik bir ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

5.2.Gez, işbu Sözleşme’nin 3.10’ncu maddesinde belirtildiği üzere Üye’nin Gez Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunması halinde Üye’nin borç tutarını doğrudan olarak Gez Cüzdan hesabından tahsil etme yetkisine sahiptir.

5.3.Üye’ye özgülenmiş Gez Cüzdan içinde bulunan bakiye münhasıran Üye’nin kredi kartı veya banka kartından transfer edilmiş olup, Gez’in bu hesaba ilişkin herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.4.Gez’in Gez Cüzdan üzerinden yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp Üye’nin işbu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, Gez Cüzdan hesabının 3. kişilere kullandırılması veya cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifrenin 3. kişilerle paylaşılmasından kaynaklı her türlü zarardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Üyenin Gez Cüzdan hesabına erişim bilgilerinin korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Üyenin sorumluluğunda olup meydana gelebilecek zararlardan, Gez sorumlu değildir.

5.5.Üyeler istekleri halinde Gez Cüzdan’a dahil olmaktadır. Gez Cüzdan’ı kullanma, Gez Cüzdan’a bakiye yükleme ve Gez Cüzdan ile sürüş bedelini ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.6.Gez herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.7.Gez, güvenlik şüphesi doğuran veya kötü niyetli Üye işlemlerinden dolayı, ilgili Üyeler’in Gez Cüzdan aracılığı ile ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.8.Gez Cüzdan’ın kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Gez’in Üyelerine veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.9.Gez Hizmetleri’nin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak Üyelere sunulan hizmetin her aşaması tek başına Gez tarafından karşılanmadığından bunları taahhüt etmemektedir.

5.10. Gez, işbu Sözleşme’nin koşulları ile hükümlerini ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla dilediği zaman ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Üyeler’in aleyhine olmamak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. Gez bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

6. Ödeme

 

6.1.Üye’nin Gez Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla bakiye yüklemesi halinde Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetler’de ödemek kolaylığı olarak Gez Cüzdan’ı kullanabilecektir. Üye Gez Cüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini Gez’e en kısa süre içerisinde Uygulama içerisindeki "Destek Talebi" kısmında kendilerine bildirilen Whatsapp destek hattı üzerinden veya info@gezmobility.com elektronik posta adresine mail atarak bildirmekle yükümlüdür. Gez Cüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikâyetlerini en kısa süre içerisinde Gez’e iletilmesi zorunludur. Aksi halde Gez işlemlerde herhangi bir hata olduğuna ilişkin itirazı reddetme ve iade yapmama hakkına sahiptir.

6.2.Gez Cüzdan ile ödemesi yapılmış hizmet karşılığında e-fatura düzenlenecek olup Gez Cüzdan’a bakiye yüklenmesi halinde tahsilat makbuzu düzenlenecek ve Üye’nin talebi halinde kendisine iletilecektir.

6.3.Gez kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işleminin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

7. Kanuni Zorunluluklar

 

7.1.İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Gez sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

7.2.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz addedilmesi, işbu sözleşmenin uygulanması amacını ortadan kaldırması veya çok zorlaştırması dışında, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

 

8. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

 

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Uygulama veri tabanında saklanan Üye bilgileri, sürüş/rezervasyon detayları, değerlendirme/puanlamalar vb. bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 

9. Gez Cüzdan Bakiye İadesi

 

9.1.Üye, Gez Cüzdan hesabındaki bakiyeyi iade almak istediğinde info@gezmobility.com elektronik posta adresine Üye bilgileri ile birlikte iade talebini içeren bir mail atarak iade talebi oluşturma hakkına sahiptir. Üye’nin böyle bir talep oluşturması halinde iade edilecek bedellerle ilgili Üye’ye 3 iş günü içerisinde e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Üye’nin Uygulama’da aktif borcunun bulunması halinde borç ödenmeden iade işlemi yapılamayacaktır.

9.2.İade edilebilecek olan miktar Üye’nin Gez Cüzdan hesabındaki güncel bakiyesi kadardır. Üye’nin harcama yaptığı miktar iade kapsamında değerlendirilmez ve iade edilmez.

9.3. Üye’ye iade talebine ilişkin onay bilgilendirmesi iletildikten sonra bankaya bağlı olarak 2 ila 15 gün arasında Üye’nin kredi kartına veya banka kartına iade işlemi yapılacaktır. İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle kredi kartı ve/veya banka kartının iptal edilmiş olması nedeniyle gerçekleştirilememesinden Gez hiçbir surette sorumlu değildir.

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

11. Yürürlük

 

İşbu Sözleşme taraflar arasında Üye’nin, Uygulama üzerinden Gez Cüzdan’a bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevirimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

12. Fesih

 

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve Gez aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.