logo
s group shape shape image

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.     TARAFLAR

 

1.1.         İşbu Üyelik Sözleşmesi " Ulus Mah. Yahya Kemal Cad. Tüfekçioğlu Apt. No:1/1 Kepez/ANTALYA " adresinde mukim (Mersis No: 0394107787200001 / Vergi No: 3941077872 Antalya Kurumlar V.D.) ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen BKN.E-S.1163777.1 numaralı yetki belgesi sahibi olan GEZ TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile www.gezmobility.com adresi veya GEZ.apk/ıpk uzantısı üzerinden işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ederek onaylayan ve onayı sonrasında GEZ’in sunacağı Hizmetlerden faydalanacak olan gerçek veya tüzel kişi arasında akdedilmiştir.

 

2.     TANIMLAR

 

2.1.         SÖZLEŞME: İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni,

2.2.         GEZ: ÜYE’ye verilecek Hizmeti sağlama yönünde faaliyetler gösteren GEZ Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni,

2.3.         ÜYE: GEZ ile aralarında Sözleşme ile paydaşlık ilişkisi kurulmuş, 15 yaşını doldurmuş gerçek kişi/kişileri veyahut belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia (mal) topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen kamu veya özel hukuk tüzel kişisi/kişilerini,

2.4.         ÜYE ADAYI: GEZ tarafından sunulan Hizmetten yararlanma amacıyla gerekli incelemeleri yapan, Web Sitesi kullanımından kaynaklı GEZ ile arasında çerez paylaşımı ya da log kaydı ilişkisi gelişmiş kişiyi,

2.5.         HİZMET: GEZ tarafından ÜYE’ye sunulan elektrikli skuter hizmeti ve bu hizmetin doğru yönetimi için gerekli bilgi teknolojisi alt yapısının sağlanması ve elektrikli skuter aracının ÜYE tarafından kullanımı için gereken yeterlilikleri sağlama amacı taşıyan iş/işlemlerin tamamını,

2.6.         ARAÇ: GEZ’in özel mülkiyetinde bulunan ve ÜYE’nin kullanımına sınırlı bir süre ve belirli bir ücretin ödenmesi koşuluyla tahsis edilen elektrikli skuter tipi araçları,

2.7.    ÜCRET: ÜYE’nin Aracı sürme amaçlı gerekli standartları sağlaması koşuluyla, GEZ sistemi tarafından belirlenen, en fazla 24 (yirmi dört) saat kiralama/rezervasyon karşılığında mobil ödeme yöntemleriyle ÜYE’den tahsil edilen Hizmet ücretini,

2.8.         TARİFE: GEZ tarafından belirlenen sabit açılış ücreti ve dakika bazlı olarak sabit açılış ücretine eklenen ve ÜYE’nin Araç kullanım süresine göre hesaplanan fiyat listesini,

2.9.         ÖDEME YÖNTEMİ: Yasalara uygun olarak ödeme aracılığı yapmakla yetkilendirilmiş GEZ ile Sözleşme’ye uygun olarak ÜYE’ye sunulacak Hizmetten kaynaklı ücretin GEZ adına ÜYE’nin banka kartları üzerinden tahsil edilmesi sürecini,

2.10.     HİZMET POLİTİKASI: GEZ tarafından hazırlanan Sözleşme’de tarif edilen ve ÜYE’ye verilecek Hizmetin veriliş metot/yöntemine ilişkin uygulamalar bütününü,

2.11.     APLİKASYON: GEZ tarafından ÜYE’lere sunulan Hizmetlerin mobil cihazlar aracılığıyla yönetimi için geliştirilmiş IPK/APK uygulamaları,

2.12.     WEB SİTESİ: www.gezmobility.com sitesini,

2.13.     KİRA SÜRESİ: Aracın GEZ tarafından belirlenmiş olan en fazla 24 (yirmi dört) saatlik kullanım süresini,

ifade eder.

 

3.     AMAÇ VE KAPSAM

 

3.1.         Sözleşme, GEZ tarafından ÜYE’ye sunulan Hizmetin koşulları ve uygulamanın kullanımına ilişkin standartları tarif etmek ve kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3.2.         Web Sitesi ya da Mobil Uygulamaya erişim sağlayan herkes Sözleşme’yi inceleyerek üyelik oluşturabilir. ÜYE kaydının tamamlanması durumunda Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş/onaylanmış olduğu kabul edilir.

3.3.         Sözleşme’nin ÜYE tarafından kabul edilmesi/onaylanması Hizmetlerin kullanımının, içeriklerinin, uygulamalarının, Hizmete ilişkin iptal, iade, değişiklik vb. koşullarının ÜYE tarafından kabul edildiğini göstermektedir.

3.4.         Güncel tarihli Sözleşme, daha önceki sözleşme ve anlaşmaların yerine geçer. Yeni Sözleşme, yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır; bu sebeple GEZ, Sözleşme’nin güncellenmesi halinde güncel tarihle yayın yaparak ÜYE’leri bilgilendirecektir.

 

4.     ÜYELİK VE HİZMET

4.1.         ÜYELİK

4.1.1.    ÜYE’nin işbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetlerden yararlanabilmesi için GEZ Aplikasyonu üzerinden üyelik kaydı oluşturması gerekmektedir. Üyelik, ÜYE’lerin Aplikasyon üzerinden elektrikli skuter kiralama Hizmetinin kullanımı için elzemdir.

4.1.2.    ÜYE’nin, işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetleri alabilmek için 15 (on beş) yaşını doldurmuş olması şarttır.

4.1.3.    Üyelik işlemi için 15 (on beş) yaşından büyük gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası, adı-soyadı, adresi, cep telefonu, e-posta adresi, doğum yılı gibi bazı kişisel verileri GEZ sistemine tanımlanır ve bir adet geçerli ödeme yöntemi belirlenir. ÜYE, GEZ’e vermiş olduğu bilgilerin gerçeği yansıttığını, tamamıyla doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. GEZ, gerekli durumlarda ve ÜYE’nin veyahut kamunun güvenliği adına makul şüphe görmesi halinde, ÜYE’den Araç kullanımı veya Hizmetlere erişim için kimlik doğrulaması talep edebilir. ÜYE’nin kimlik ibraz etmemesi veyahut ibraz ettiği bilgi ve belgelerin güncelliğini yitirmiş ya da geçersiz olması durumunda, ÜYE’nin üyelik durumu GEZ tarafından değerlendirilir, ÜYE’nin Hizmet erişimi ve Araç kullanması geçici veya kalıcı olarak engellenebilir.

4.1.4.    ÜYE, beyan ettiği bilgilerle Uygulama üzerinde bir üyelik hesabı oluşturduğunda, üyelik hesabıyla kiralamış olduğu Aracı yalnızca kendisi kullanmalıdır. ÜYE, kiraladığı aracın tek kullanıcısı olup işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şartlardan tek başına sorumludur. ÜYE, Uygulama üzerinden kiraladığı Aracı yalnızca kendisinin kullanacağını, hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırmayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE tarafından üçüncü kişilere kullandırılan Araçlar ve buna bağlı olarak meydana gelmiş zararlardan ÜYE ve üçüncü kişi müştereken ve müteselsilen sorumludur. Aracın ÜYE dışındaki başka bir üçüncü kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde, üyelik GEZ tarafından sonlandırılıp ayrıca ÜYE’ye para cezası verilebilecektir.

4.1.5.    GEZ, 15 (on beş) yaşını doldurmamış olmasına rağmen Hizmetlerden Sözleşme’ye aykırı olarak yararlanan kişilere ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. GEZ, işbu reşit olmayan kişiler hakkında velileri ile veya resmi makamlar nezdinde iletişim kurmaya ve gerekli hukuki işlemleri yürütmeye yetkilidir.

4.1.6.    ÜYE, Sözleşme’yi onaylayan kullanıcıdır. ÜYE, işbu Sözleşme’nin uygulamasından doğacak hukuki, cezai ve mali ehliyete sahip olduğunu ve Sözleşme’nin bağlayıcı hükümleri ile sorumlu olacağını kabul etmektedir.

4.1.7.    ÜYE, Araç kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu ve Aracı kullanırken kendisine veya kamuya zarar verebilecek bir engelinin olmadığını beyan ve taahhüt eder. GEZ, gerekli durumlarda üyelik bilgilerini kontrol edebilir, ÜYE’den belgelendirme talebinde bulunabilir. Gerekli belgelerin ÜYE tarafından, belirlenen sürede GEZ’e bildirilmemesi halinde Sözleşme askıya alınır ve ÜYE, GEZ Hizmetlerinden yararlanamaz.

 

4.2.         HİZMETİN SUNUMU VE İTİRAZ

 

4.2.1.    Hizmet, ÜYE’nin Araç üzerindeki QR kodu sisteme okutması ile başlar; ÜYE tarafından aracın park edilerek kilitlenmesi ve kilitli Araç fotoğrafının sisteme yüklenmesi sonrasında sona erer.

4.2.2.    ÜYE, konumuna en yakın lokasyondaki Araca ulaşabilir. Kullanıma başlamak için mobil sistemler üzerinden aracın QR kodunun okutulması gerekmektedir.

4.2.3.    ÜYE, aracın kiralama süresini uzatmak istiyorsa GEZ ile iletişim kurmalıdır. Aksi takdirde, 24 (yirmi dört) saatin dolması, ÜYE tarafından süre uzatma talebi yapılmaması, ÜYE’nin kart bakiyesinin yetersiz olması veya Araç kullanımına ilişkin GEZ tarafından belirlenen lokasyonun dışına çıkılması hallerinde Kira Süresi sona ermiş sayılır. 5 (beş) dakika içinde Aracın uygun noktaya belirlenen şekilde kilitlenmemesi halinde Araç, çalıştı statüsünde kabul edilir ve GEZ yetkilileri tarafından takip işlemi başlatılır.

4.2.4.    Aracın GPS’sinin devre dışı olması, aracın hareketsiz olarak 20 (yirmi) dakikadan fazla durması ve kilitsiz şekilde park edilmesi, yetkisiz biri tarafından hareket ettirilmesi gibi durumlar kayıp/çalıntı işleminin GEZ yetkilileri tarafından başlatılmasında etkili olur.

4.2.5.    Aracın kullanımı öncesinde şarj gücü ÜYE tarafından kontrol edilmelidir ve aracın şarj seviyesinin seyahat için yeterli olacağından emin olunmalıdır. Çünkü şarj, aracın hız ve diğer opsiyonel özelliklerinin ÜYE’nin beklentilerine uygun olarak kullanımı açısından önemlidir.

4.2.6.    Kiralanan Aracı kullanmak ve Hizmete erişmek için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamak ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, Hizmeti almak için gerekli uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamaktan kendisi sorumludur. Hizmeti almak için kullandığı cihaz veya veri ağı erişimiyle ilgili teknik aksaklıklar veya imkansızlıklardan GEZ sorumlu değildir. ÜYE’nin Hizmetlere eriştiği cihazın şarjının kiralama esnasında bitmesi halinde ÜYE, 20 (yirmi) dakika içinde başka bir cihazdan kendi üyelik hesabını aktif ederek sürüşü sonlandırmalıdır. Aksi takdirde GEZ, ÜYE’ye ulaşamazsa hakkında çalıntıya ilişkin prosedür ve yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.

4.2.7.    Aracın kullanımı sona erdiğinde, sistem üzerinden Aracı kullanım alanı içerisinde kamu düzenini, yaya trafiğini ve engelli yolları ile işaretlerini engellemeyecek şekilde sabit bir noktaya, denge ayağı açılmış şekilde park etmek, kilitlemek ve aracın fotoğrafını çekip sisteme yükleyerek yolculuğu sonlandırmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

4.2.8.    ÜYE sürüş bitiminde Aracı mutlaka kilitlemelidir. Eğer Araç kilitlenmez ise sürüş devam eder ve ÜYE'den ücret tahsil edilmeye devam edilir. ÜYE, Aracı kilitlerken herhangi bir sorunla karşılaşırsa mutlaka GEZ ile uygulama içinde belirtilen iletişim kanallarından iletişime geçmeli ve GEZ’i bu durumdan haberdar etmelidir. Kilitleme esnasında geçen bu sürenin GEZ’den kaynaklı bir arıza sebebiyle olması durumunda ÜYE’den bu harcanan süre sebebiyle ücret tahsil edilmeyecektir.

4.2.9.    ÜYE, Aracı kullanırken iyi niyet kurallarına uygun davranmalı, Aracı kendinden sonra üçüncü bir kişinin kullanımına hazır halde teslim etmek hususunda azami özeni göstermelidir. Aksi durumların geliştiğinin GEZ tarafından tespiti halinde doğacak maliyetler veyahut Sözleşme’de belirlenen cezai ücretler ÜYE’den tahsil edilir ve/veya GEZ tarafından ÜYE’nin sözleşmesi geçici olarak askıya alınabilir veyahut kalıcı şekilde iptal edilebilir.

4.2.10. İtiraz işlemleri için ÜYE’nin söz konusu itirazını, yaklaşık yolculuk süresi ve kullanım zamanı ile ilgili tüm bilgi ve gerekçelerini içeren yazılı dilekçesi ile birlikte, GEZ’in işbu Sözleşme’de belirtilen adresine, sürüşün gerçekleştiği günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Süresi içinde yapılan itirazlar, GEZ tarafından ticari defter ve kayıtlar, teknik kayıtlar, araç takip sistem kayıtları, mobil uygulama sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları incelenerek değerlendirilir ve itirazın GEZ’e ulaştığı günü takip eden 15 (on beş) gün içinde sonuçlandırılır. İşlemin sonucu ÜYE’ye bildirilir ve gerekli işlemler tamamlanır.

 

5.     ÜCRET, TARİFE, ÖDEME VE İADE YÖNTEMİ

 

5.1.         ÜYE, Aracı her sürüş başına sabit bir açılış ücreti ve sürüş süresine göre de dakikalık ücreti ödeyerek kullanabilir.

5.2.         Tarife, GEZ tarafından Aplikasyonda ilan edildiği şekildedir. Tarifede yer alan ücretler değişiklik gösterebilir. İlan edilecek yeni Tarifeyi ÜYE peşinen kabul eder.

5.3.         Sürüşten kaynaklı ücretler GEZ’in ödeme yöntemine uygun olarak tahsil edilir. Kullanımdan kaynaklı ücretlerin tahsilinde yetkilendirilmiş bir aracı kurum olması durumunda ÜYE’nin ödeme bilgileri GEZ tarafından toplanmadığı için bilginin izinsiz kullanımı ile ilgili risklerden kaynaklı GEZ’in sorumluluğu yoktur.

5.4.         Sürüşten kaynaklı ücretler, ÜYE’nin Aplikasyonda tanımlı kartından mobil sistemler aracılığıyla tahsil edilir. Araç modeli, kullanım lokasyonu vb. durumlardan kaynaklı ücret farklılıkları olabilir; GEZ her hizmet noktasında aynı hizmet bedelini uygulayacağını taahhüt etmemektedir.

5.5.         Kayıtlı kart üzerinden tahsilatın yapılamaması halinde, ÜYE’nin Araç kullanımından kaynaklı ücretleri vadesi geçmiş ödeme olarak kabul edilir ve GEZ kendi belirlediği zamanlarda, ödenmeyen borcun tamamının tahsilatına ve/veya kısmen tahsilatına yönelik ÜYE’nin kayıtlı kart/kartları üzerinden işlem yapmaya ve gecikmiş borçları tahsil etmeye yetkilidir. Vadesi geçmiş ücretlere temerrüt faizi işletilir.

5.6.         Borcun ifasının gerçekleşmemesi halinde GEZ, yasalar kapsamındaki haklarını kullanarak ücretin ÜYE’den tahsilinin gerçekleşmesini sağlar.

5.7.         GEZ, ÜYE’ler için farklı kriterleri baz alarak işletme politikasına uygun olarak promosyon uygulayabilir. Promosyonları güncelleme ya da iptal etme hakkı GEZ’e aittir.

 

6.     MÜLKİYET

 

6.1.         ÜYE, aracın ve diğer ekipmanların her zaman GEZ’in özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. GEZ’e ait Araçlar ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya Araçlar üzerinde hapis hakkı kullanılamaz.

6.2.         GEZ, Araçlarında araç takip sistemi başta olmak üzere coğrafi yer tanımlaması sağlayan diğer sistemler de bulundurur. ÜYE, GEZ’in, Araçlarında işbu sistemleri bulundurduğunu bildiğini kabul eder.

6.3.         ÜYE, aracın herhangi bir parçasını ya da ekipmanını sökmemeli, tamir etmemeli, üzerine yazı yazmamalı, yazıları değiştirmemeli ve Aracı tahrip etmemelidir. İşbu kurallara uymayan ÜYE, doğacak tüm zararlardan tek başına sorumlu olacaktır.

6.4.         GEZ sistemlerinde kullanılan grafiksel imge ve metinsel içerikler ile sistemin temelini oluşturan kodlar GEZ’in mülkiyetinde olup işbu kodlar ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtım yapılamaz ve taklit edilemez. İşbu Sözleşme kapsamında GEZ’in sahibi olduğu know-how ve uygulamaların tamamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu temelinde uygulamalar geliştirilmiştir.

 

7.     GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

7.1.         ÜYE, Aracı kullanırken asgari olarak kask, koruma gözlüğü, gece kullanımları için reflektif yelek benzeri giyecekler ile güvenli bir sürüş için gerekli diğer ekipmanları kullanmakla yükümlüdür.

7.2.         Araç 100 (yüz) kilogram taşıma kapasiteli olup tek kişinin kullanımına uygundur. Araçta herhangi bir ikinci kişinin veya çocukların taşınması kesinlikle yasaktır. Bundan doğacak zararların giderilmesi ÜYE’nin sorumluluğundadır.

7.3.         ÜYE, Aracı kullanırken sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük taşımayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.4.         Aracı kullanırken dikkat dağıtıcı unsurlar arasında yer alan cep telefonu, mobil cihaz, taşınabilir müzik oynatıcı vb. araçlar kullanılmayarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek Araç kullanıcısı olan ÜYE’nin sorumluluğundadır.

7.5.         ÜYE alkol, ilaç, uyuşturucu veya yeterlilik ve kabiliyetine etki edecek sair maddeler etkisi altındayken Araç kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.6.         ÜYE sürüş süresince aracın kullanılacağı lokasyondaki bilgilendirme ve uyarı işaret/işaretçilerine, trafik kurallarına dikkat etmek zorundadır. ÜYE, Aracı kullandığı esnada gerçekleşmesi öngörülebilir olup olmaması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanımlar sonucu yaşanan maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümle sonuçlanabilecek kazalarda, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, zararları, trafik cezalarını, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

7.7.         ÜYE’nin aşağıda sayılan kurallara uymamasından kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir:

·          ÜYE, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa Aracı taşıt yolunda sürmeyecektir.

·          ÜYE, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında Aracı sürmeyecektir.

·          ÜYE, yaya yollarında Aracı sürmeyecektir.

·          ÜYE, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak Aracı sürmeyecektir.

·     ÜYE, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunmayacaktır.

·          ÜYE, Aracı, akrobatik hareketler yaparak sürmeyecektir.

·          ÜYE, taşıt yolunu kullanabileceği yerlerde yolun bir şeridinde ancak iki elektrikli skuter yan yana olacak şekilde Aracı kullanacaktır.

·          ÜYE, manevra için işaret verme halleri dışında Aracı tek elle sürmeyecektir.

·    ÜYE, aracı, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park etmeyecektir.

7.8.         ÜYE, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na, Elektrikli Skuter Yönetmeliği’ne ve ilgili sair mevzuatta öngörülen trafik kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.

7.9.         Aracın şarj düzeyi ÜYE tarafından kullanım öncesinde kontrol edilmelidir. Aracın şarjı %10 seviyesine inince Araç en yakın noktaya park edilmelidir. Aksi takdirde oluşacak riskler GEZ’in sorumluğunda değildir. Çünkü, bu seviyenin altında aracın hızı ve operasyonel kabiliyeti azalırken yol ve hava koşullarına göre şarj kapasitesi değişkenlik gösterecektir.

7.10.     ÜYE, Aracı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen (siyah sınırlar içerisinde bulunan açık renkli alan) alanlarda kullanabileceğini, diğer bölgelerin kullanıma kapalı olduğunu ve kırmızı ile işaretli alanların park yapılamaz alan olduğunu kabul eder.

7.11.     Araçlar, yarış, dağ sürücü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler ya da diğer uygun olmayan sürüşlerde kullanım açısından risklidir. GEZ’in bilgisi ve onayı olmaksızın belirlenen sınır kapsamında standart kullanım dışında Araç kullanılamaz.

 

8.     CEZALAR

 

8.1.    Hizmetin, verilmeye başlandığı andan Sözleşme’de yer alan kurallara uygun şekilde sonlandırılması anına kadar kiralanan Araçlar ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu nedenle ÜYE, aracın kiralanması ve teslim edilmesi süreçlerinde GEZ tarafından talep edilen adımları Sözleşme’de yazılı kurallara uygun şekilde yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.2.         ÜYE, yasalarda ve işbu Sözleşme’de yer alan kurallara uymadığı takdirde GEZ’in aşağıda sayılı ceza tutarı/tutarlarını ceza bedeli olarak kendisinden tahsil etme hak ve yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Zararın anılan tutarlardan fazla olması durumunda GEZ’in aşan tutarlar bakımından talep hakkı/hakları saklıdır.

8.3.         Aracın hasarlı teslimi halinde, hasara yönelik GEZ tutanağında yer alan hasar bedeli, ÜYE’ye bildirilmek koşuluyla tahsil edilir.

8.4.         Aracın, belirlenen sınırlı alan dışına çıkarılması halinde ÜYE’den 500,00 TL ödeme alınır. Alan dışındaki kullanımdan kaynaklı her 10 (on) dakika için ek 500,00 TL daha tahsil edilir. 20 (yirmi) dakikayı geçen durumlarda ise kolluk kuvvetine bilgi verilerek araca yönelik çalıntı işlemi uygulanır.

8.5.         Aracın, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilmesi neticesinde GEZ yetkilileri tarafından kolluk kuvvetlerince tutturulacak tutanak sonrasında Araç bedeli olan 30.000,00 TL sorumlu (kusurlu) ÜYE’den veya kimliği tespit edilen kişiden tahsil edilecektir.

8.6.         Kullanım esnasında kullanımdan kaynaklı yıpranmalar dışında araca kasıtlı zarar verildiğinin (kırma, ezme, parçalama, denize atma vb.) GEZ yetkililerince tespiti halinde, kullanımdan sorumlu ÜYE’den 6.000,00 TL’ ye kadar tamir bedeli tahsil edilir. Aracın tamir edilmesinin mümkün olmaması (zayi olması) durumunda Araç bedeli olan 30.000,00 TL ÜYE’den tahsil edilir.

8.7.         Fotoğrafsız bitirilen her sürüş için ÜYE’den 100,00 TL’ye kadar para tahsil edilir.

8.8.         Aracın uygun sabit bir direğe kilitlenmeksizin (sabitlenmemiş halde) park edilmesi durumunda 300,00 TL’ye kadar para tahsil edilir. Sürüş bitirilmiş olsa dahi kiralanan aracın her türlü zarar sorumluluğu, GEZ yetkililerinin araca ulaşması anına kadar Aracı sabitlemeden park eden ÜYE bakımından devam edecek ve meydana gelen zararların giderilmesi ÜYE’den talep edilecektir.

8.9.         Aracın kamuya açık olmayan yere veya özel mülke park edilmesi halinde ÜYE’den 1.000,00 TL’ye kadar para tahsil edilir.

8.10.     24 (yirmi dört) saati geçen kullanımlarda süre uzatım işlemi gerçekleştirilmediyse aracın servisinden kaynaklı 500,00 TL servis ücreti GEZ tarafından ÜYE’den tahsil edilir.

8.11.     Ödeme ya da cezalara ilişkin ÜYE’nin itiraz süresi 7 (yedi) gündür. Şayet ÜYE, yanlış bir işlem yapıldığını düşünüyor ise itirazını açıklayıcı bir yazıyı 7 (yedi) gün içinde info@gezmobility.com elektronik posta adresine göndermelidir. İtiraz süreci işletilmeyen kullanımlardan kaynaklı ödemeler GEZ tarafından ÜYE’den tahsil edilir.

 

9.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

9.1.         İşbu madde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca belirlenen ve gerçek kişilerin kişisel verilerine yönelik haklarının korunması amacıyla GEZ tarafından ÜYE’lerin kişisel verilerinin yasa uyarınca yönetimini tarif etmektedir. İşbu Sözleşme’den kaynaklı GEZ tarafından elde edilen kişisel verilerin yasalara uygun yönetimine ilişkin veri sorumlusu GEZ TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.’dir.

9.2.         GEZ sistemlerinde, ÜYE’lerin kullanıcı bilgileri KVKK’ya uygun olarak GEZ KVK Politikası doğrultusunda işlenir ve 3 (üç) yıl süre ile saklanır.

9.3.         GEZ, sistemlerinde ÜYE’lerin verilerini KVKK’ya uygun olarak işlemeyi önemsemektedir. GEZ, veri toplama, işleme ve paylaşım süreçlerinde şeffaf olacağını ve veri güvenliğini en üst seviyede tutacağını kabul ve taahhüt eder.

9.4.         Veri sorumlusu olarak GEZ, ÜYE’lerin kişisel verilerine yönelik taleplerini yasal süreler nezdinde özenle değerlendirerek ÜYE’lerin taleplerini yasalar çerçevesinde yorumlayarak sonuçlandırmayı kabul ve taahhüt eder.

9.5.         GEZ, teknolojik sistemler kullandığı için ÜYE’lerin kişisel verilerini, gerekli durumlarda yurt içindeki/dışındaki paydaşlara güvenlik standartları doğrultusunda paylaşacaktır.

9.6.         GEZ tarafından ÜYE’lerin kişisel verileri;

·          Hukuka ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde,

·          Üyelik amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

·          Doğru kaydedilerek ÜYE’lerin kişisel verilerinin güncelliği hususunda ÜYE’ler ile etkileşimli olarak verilerin güncelliğini sağlayacak biçimde,

·          Açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,

işlenecektir.

9.7.         Kişisel Verilerin Toplanma Amacı: Veri sorumlusu olarak GEZ, ÜYE’lere daha iyi Hizmet sunmak, ÜYE’lerin sorun, öneri, şikayet ve taleplerini kayıt altına alabilmek, Sözleşme’de taahhüt ettiği Hizmeti sağlamak, GEZ sistemlerinin ziyareti esnasında ÜYE’leri tanımak ve işlem sürelerini kısaltarak zaman kaybının önüne geçebilmek, gerekli durumlarda Hizmetler hakkında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini icra etmek ve ÜYE memnuniyetini ölçmek amacıyla kişisel verileri toplamaktadır.

9.8.         Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: GEZ, üyelik ve Hizmet kullanımı süreçlerine aracılık eden sistemleri aracılığı ile kişisel verileri toplamaktadır.

9.9.         Veri Güvenliğinin Sağlanma Yöntemi: GEZ, ÜYE’lerin kişisel verilerini, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan ÜYE’nin veya üçüncü bir kişinin hayat ve beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, sözleşmenin tarafları için sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, ÜYE tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması ve ÜYE’lerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GEZ’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ÜYE’lerin açık rızasına başvurmaksızın işleyebilir.

ÜYE’lerin sistem kullanımları, siber güvenliğin sağlanması amaçlı yazılımlar ve bilişim teknolojilerinin yakından takip edilmesi sebebiyle yaşanan gelişimlere uygun güvenlik sistemlerinin makul düzeyde ölçülü olarak kullanımı ve alınan eğitimler nezdinde geliştirilen sistemlere uygun olarak sağlanmaktadır.

9.10.     Veri Kategorileri:

·          Gerçek Kişi Kimlik Verileri

·          İletişim Verileri

·          Araç Kullanımından Kaynaklı Konum Verileri

·          Hizmetin Sağlanması ve Kullanılması Amacıyla Oluşan Finansal Veriler

·          Diğer Veriler Bağlılığı Altında ÜYE’lerin Sistem Kullanımları ve ÜYE Bilgilendirme Amaçlı Uygulamalar İçin Gerekli Veriler

9.11.     Verilerin Depolanma Süresi: ÜYE’lere ait kişisel veriler 3 (üç) yıl süre ile depolanır. Üyelik sözleşmelerinin yıllık olarak güncellenmemesi halinde, üyelik sözleşmesinin kurulduğu günü takip eden 500. (beş yüzüncü) gün veriler imha edilir.

9.12.     Aydınlatma Metninin Güncellenmesi ve Bildirim Usulü: GEZ sistemlerinin kullanımında yaşanan gelişmeler doğrultusunda ek veriler gerekmesi halinde ya da Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan güncellemeler doğrultusunda GEZ Aydınlatma Metni güncellenir ve üyelerin GEZ sistemlerinde log-in olması halinde ÜYE’lere bildirilir.

9.13.     Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanım Yöntemi:

Kişisel verileri işlenen ÜYE’ler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir.

·          Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·          Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·          Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·          İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·          İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·          İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·          Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde, zararın giderilmesini talep etme.

ÜYE, yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, GEZ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ve konuya ilişkin varsa ek bilgi ve belgeleri ile Ulus Mah. Yahya Kemal Cad. Tüfekçioğlu Apt. No:1/1 Kepez/ANTALYA adresine kargo yolu ile veya noter aracılığıyla ya da info@gezmobility.com adresine elektronik posta yoluyla gönderebilir.

GEZ, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ÜYE’den Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

10.   TEBLİGAT ADRESLERİ

 

10.1.     GEZ, ÜYE’ye mobil uygulama üzerinden veya ÜYE’nin e-posta adresine e-posta göndererek ya da ÜYE’nin belirttiği adrese yazılı olarak bildirimde bulunabilir. Taraflar, e-posta ve adres değişikliğini diğer tarafa 3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirmedikçe eski elektronik postasına veya adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

11.   DELİL SÖZLEŞMESİ

 

11.1.     Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak tüm uyuşmazlıklarda GEZ’in ticari defter ve kayıtlarının, teknik ve bilgisayar kayıtlarının, mobil uygulama sistem kayıtlarının, kullanım alanı kamera kayıtlarının, uygulama içi yazışma kayıtlarının, e-postaların, uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgilerinin ve Taraflar arasındaki yazılı bildirimlerin münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

12.   SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

12.1.     Taraflar, bildirimsiz ve tek taraflı irade beyanıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin feshi, Sözleşme süresince doğan alacakları etkilemez ve tahsil süreci devam eder. ÜYE, işbu Sözleşme’yi feshederse GEZ tarafından sunulan Hizmetleri kullanmayı derhal sona erdirecektir. ÜYE’nin işbu Sözleşme’yi feshettiği durumda, Sözleşme süresince ÜYE tarafından gerçekleştirilen kiralamalar ile ilgili ÜYE’nin sorumluluğu devam eder.

 

13.   SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

13.1.     ÜYE’nin rızası aranmaksızın GEZ, işbu Sözleşme’yi her zaman değiştirebilir veya düzenleyebilir. Sözleşme’de yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra GEZ tarafından sunulan Hizmetlerin ÜYE tarafından kullanılması, yapılan bu düzenleme ve değişikliklerin ÜYE tarafından kabul edildiğini ve ÜYE’nin bu düzenlemelerden sorumlu olduğunu gösterir.

13.2.     GEZ’in mobil uygulamasında veya Web sitesinde belirtilen ücret ve cezalar, işbu Sözleşme ile belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı geçersiz kılar.

 

14.   DEVİR VE TEMLİK

 

14.1.     GEZ, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen ÜYE izni almaksızın dilediği kişi ve kuruluşlara devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

14.2.     ÜYE, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlüklerini GEZ’in yazılı onayı olmaksızın kısmen ve/veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

15.   MÜCBİR SEBEPLER

 

15.1.     Savaş hali, doğal afet, salgın hastalık, grev, GEZ’in gereken bilgi güvenliği önlemleri almasına rağmen uygulama, web sitesi, sisteme yapılan saldırılar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla GEZ’in makul kontrolü dışında meydana gelen ve GEZ’in gereken ihtimamı göstermesine rağmen önleyemediği ve/veya önlemesinin beklenemeyeceği olaylar mücbir sebep teşkil eder.

15.2.     Mücbir sebep hallerinin varlığı durumunda Taraflar, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

 

16.   UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

16.1.     İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile ilgili mevzuatına tabi olup Sözleşme’den kaynaklı tüm uyuşmazlıkların çözümünde Antalya (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

17.   YÜRÜRLÜK

 

17.1.     ÜYE, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak Sözleşme’deki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş sayılır.

17.2.     İşbu Sözleşme, ÜYE tarafından kayıt formunun doldurulması ile süresiz olarak yürürlüğe girecektir.

GEZ CÜZDAN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.    TARAFLAR

 

1.1.  İşbu GEZ Cüzdan Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") GEZ mobil uygulaması ("Uygulama") üzerinden cüzdanla ödeme kolaylığını ("GEZ Cüzdan") tercih ederek Uygulama’daki Hizmetlerden faydalanan kişiler ile ("Üye" / "Üyeler") GEZ TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("GEZ") arasında akdedilmiştir. Üye ve GEZ birlikte "Taraflar" ve ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

1.2.  İşbu Sözleşme, GEZ Cüzdan ile ödeme kolaylığını tercih eden Üyeler bakımından Uygulama’ya kayıt esnasında kabul ettikleri Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan hak ve yükümlülükler aynen geçerlidir. İşbu Sözleşme’de yer alan ancak özel olarak tanımlanmayan terimler Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlendiği anlamları taşımaktadır.

 

2.    HİZMETLER

 

2.1.  GEZ Cüzdan, GEZ’in Üyeler’e ödeme kolaylığı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Üyeler, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Uygulama üzerinden GEZ Cüzdan hesabı oluşturacaklardır. Üye, GEZ Cüzdan’a yalnızca kredi kartı ve banka kartı aracılığıyla tutar ekleyebilir. GEZ Cüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutarlar GEZ tarafından belirlenecektir. GEZ, bu tutarları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Üye tarafından GEZ Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetlerde kullanılabilecektir.

 

3.    GEZ CÜZDAN SİSTEMİ

 

3.1.  Üye, TL para birimi üzerinden GEZ tarafından belirlenen üst limit tutarına kadar, Uygulama üzerinden sunulan Hizmetlerde kullanmak üzere GEZ Cüzdan hesabı oluşturabilecektir.

3.2.  Üye, GEZ Cüzdan’ı oluşturduktan sonra kredi kartı veyahut banka kartı (debit kart) aracılığı ile GEZ Cüzdan’a TL para birimi üzerinden bakiye yüklemesi yapacaktır. Üye’nin GEZ Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için Üye’den Uygulama’daki mevcut hesaba ait cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesi istenebilir.

3.3.  Üye, cep telefonunu değiştirmesi halinde, işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca GEZ tarafından yüklenen tutarlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını, GEZ’i geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.  Üye, GEZ Cüzdan’ı yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler (sürüş, rezervasyon vb.) için kullanabilir. GEZ Cüzdan hesabında bulunan bakiyelerin, Uygulama hariç herhangi bir platformda kullanılması mümkün değildir.

3.5.  Üye, GEZ Cüzdan hesabına 24 (yirmi dört) saat içinde en fazla 5 (beş) kere bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilecektir. GEZ Cüzdan’ın toplam bakiyesi en fazla Uygulama içerisinde belirtilen üst limit tutarı kadar olabilir.

3.6.  Üye’nin Uygulama üzerinden GEZ Cüzdan hesabını kullanarak ödeyeceği sürüş ve/veya rezervasyonlarda Uygulama içinde ilan edilen şartların gerçekleşmesi halinde sürüş ve/veya rezervasyonun GEZ tarafından ilan edilen belirli bir yüzdesi veya tutarı Üye’nin GEZ Cüzdan’ına yüklenecektir. Üye, GEZ tarafından yüklenen işbu tutarları yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetlerde kullanabilir. Üye, gerçekleştirdiği sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde GEZ tarafından Üye’nin GEZ Cüzdan’ına yüklenen bedellerin iade edilmesini talep edemez ve işbu bedelleri devredemez.

3.7.  Üye, Uygulama üzerinden gerçekleştirmiş olduğu sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca herhangi bir surette GEZ Cüzdan’a yüklenen tutarın GEZ Cüzdan hesabında kalan limitini aşmayacağını, toplam sürüş ve/veya rezervasyon tutarları bakımından daha fazla iade edilecek bir tutarı hak etse dahi GEZ Cüzdan hesabına herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve GEZ’den her ne surette olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.  Üye, Uygulama üzerinden sürüş ve/veya rezervasyon gerçekleştirip sürüş bitirme aşamasına geldiğinde ödeme seçenekleri arasında yer alan GEZ Cüzdan’ı tercih etmesi halinde ilgili sürüş ve/veya rezervasyon tutarı, GEZ tarafından Üye’nin GEZ Cüzdan’ından tahsil edilecektir. Üye’nin GEZ Cüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunması halinde GEZ Cüzdan’la ödeme yöntemi Üye tarafından varsayılan ödeme yöntemi olarak belirlenecek olup Üye, ödeme yöntemini değiştirerek Uygulama’da kayıtlı diğer ödeme yöntemleri ile de ilgili tutarı ödeyebilecektir. Üye’nin GEZ Cüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunmaması halinde GEZ Cüzdan ile ödeme gerçekleştirilemeyecek ve mevcut diğer ödeme yöntemleri tercih edilecektir.

3.9.  GEZ Cüzdan’dan yalnızca sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar tahsilat yapılacak olup geri kalan tutar GEZ Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir.

3.10.              GEZ, Üye’nin önceki sürüşlerinden doğan ancak ödenmemiş hizmet bedellerini ("Alacak Tutarı") Üye’nin GEZ Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunduğu takdirde Üye’nin onayı aranmaksızın GEZ Cüzdan hesabından otomatik olarak tahsil edebilecektir.

3.11.              Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin "Cezalar" başlıklı 8. maddesinde düzenlendiği üzere Üye’nin sözleşmede yer alan hükümlere ve/veya Uygulama üzerinden iletilmiş kurallara veya yasaya aykırı davranması halinde kendisine yansıtılan ceza bedellerini GEZ Cüzdan hesabı ile ödeyebilecektir. Üye’nin işbu ceza bedellerini ödemeden Hizmetlerden yararlanması mümkün değildir.

3.12.              GEZ, Üye’ye yansıtılmış ceza bedellerine ve Alacak Tutarlarına ilişkin olarak Üye’nin GEZ Cüzdan hesabından kısmi veya parçalı tahsilat gerçekleştirebilecektir.

3.13.              Üye’nin GEZ Cüzdan hesabına bakiye yüklemesi yaptığı esnada "otomatik yeniden yükleme" imkanını seçmesi halinde tercih edilen ve otomatik olarak yüklenecek olan tutar, Uygulama’da belirtilen bakiyenin altına düşmesi halinde, GEZ Cüzdan hesabına, sisteme tanımlı olan kredi kartı veya banka kartından çekilerek yüklenecektir.

3.14.              Üye, GEZ Cüzdan hesabını Uygulama üzerinden yönetecek; yükleme, ödeme işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirecektir.

3.15.              Üye’nin Uygulama üzerinden yararlandığı Hizmetlere ait tutarın herhangi bir nedenle sonradan iptal edilmesi halinde GEZ, işbu bedeli Üye’nin GEZ Cüzdan hesabına iade edecektir.

3.16.              GEZ, GEZ Cüzdan hizmetini tek taraflı olarak kapatma, durdurma ve sonlandırma hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üye’ye ait bakiye, Üye’nin ödeme yaptığı kredi kartı veyahut banka kartına iade edilecektir. Bunun dışında farklı bir kredi kartı veyahut banka kartına ödeme yapılmayacaktır.

 

4.    ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.  Üye, GEZ Cüzdan hizmetlerini kullandığı sırada,

·          Uygulama’da üyelik oluşturma aşamasında sunulan ve kabul edilen Üyelik Sözleşmesi’ndeki hükümlerin aynen geçerli olduğunu;

·          GEZ Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesinin gerekebileceğini; Uygulama’ya üye olurken bildirdiği telefon numarasının GEZ Cüzdan hesabı oluşturulurken ve bakiye yüklenirken dikkate alınacağını; bu cep telefonu numarasından başka bir telefon numarası ile bakiye yüklemesi yapılamayacağını;

·          GEZ Cüzdan üzerinden kayıtlı cep telefonu ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

·          GEZ Cüzdan’ı üçüncü kişilere devretmemeyi veya satmamayı, aksi halde GEZ’in hem Üye’ye hem de üçüncü kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve GEZ’den herhangi bir talepte bulunulamayacağını;

·          GEZ Cüzdan’ındaki bakiyeyi üçüncü kişilere devretme hakkının bulunmadığını;

·          GEZ Cüzdan üzerinden yalnızca GEZ Cüzdan’da yeterli bakiyesi olması halinde sürüş için ödeme işlemi yapabileceğini, yeterli bakiye olmadığı durumlarda GEZ Cüzdan ile ödeme seçeneğinden yararlanamayacağını;

·          Üyelik hesabının GEZ tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde öngörülen hallerde kapatılması veya pasif hale alınması halinde, Üye’nin GEZ Cüzdan hesabında bakiyesi bulunuyor ise işbu bakiye tutarının yalnızca Üye’nin yükleme yaptığı kısmının 2 (iki) ila 15 (on beş) gün içerisinde Üye’nin GEZ Cüzdan hesabına yükleme yaptığı kredi kartı veya banka kartına iadesinin sağlanacağını;

·          GEZ tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim şeklindeki mali ve manevi haklarının GEZ'e ait olduğunu;

·          Üye’ye ait GEZ Cüzdan’ın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan ötürü GEZ’i sorumlu tutmayacağını; GEZ Cüzdan’a erişim sağlanan hesapla ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerini korumakla yükümlü olduğunu ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin işbu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü GEZ’i sorumlu tutmayacağını ve GEZ’in herhangi bir yükümlülüğünün doğmayacağını;

·          GEZ’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini ve gerçekleştirilecek işlemleri kayıt altına alma hakkının bulunduğunu;

·          Kurallara aykırı davrandığı takdirde GEZ'in gerekli müdahalelerde bulunma ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu;

·          İşbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin GEZ tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.  Üye’ye yapılacak olan bakiye iadesi ancak yükleme yapılan kredi kartına ve banka kartına yapılacaktır. Yükleme yapılan kredi kartına yapılacak iade, söz konusu kredi kartından yapılan yüklemeden daha fazla bir bakiye olamayacaktır

4.3.  6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 18/5. maddesinde yer alan hüküm kapsamında GEZ Cüzdan uygulaması ile yapılan işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenecek seviyeye ulaşması durumunda ve/veya GEZ tarafından takdir edilecek bir başka nedenle Üye, GEZ Cüzdan’da bulunan bakiyenin ödemeyi yaptığı kredi kartı veyahut banka kartına iade edilmesini veya işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan üyeliğin GEZ’in bildireceği şirketle işbu Sözleşme hükümleri kapsamında devam etmesi seçeneklerinden birini seçebilir. Üye’nin GEZ tarafından duyurulan ve ilan edilen süre içerisinde tercihini bildirmemesi veya GEZ Cüzdan’da bulunan para miktarının ödeme yaptığı kredi kartı veya banka kartı dışında başka bir hesaba aktarılmasını talep etmesi hallerinde GEZ Cüzdan’ında bulunan bakiyenin iade edilmeyeceğini ve bu nedenle GEZ’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.  GEZ’in her halükarda Üye’ye karşı sorumluluğu GEZ Cüzdan’da mevcut bulunan bakiye miktarı kadardır.

 

5.    GEZ’İN HAK VE YETKİLERİ

 

5.1.  GEZ, Cüzdan hizmeti ile yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetlerde kullanılmak üzere GEZ Üyeler’ine yönelik bir ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

5.2.  GEZ, işbu Sözleşme’nin 3.10. maddesinde belirtildiği üzere Üye’nin GEZ Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunması halinde Üye’nin borç tutarını doğrudan GEZ Cüzdan hesabından tahsil etme yetkisine sahiptir.

5.3.  Üye’ye özgülenmiş GEZ Cüzdan içinde bulunan bakiye münhasıran Üye’nin kredi kartı veya banka kartından transfer edilmiş olup GEZ’in bu hesaba ilişkin herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.4.  GEZ’in GEZ Cüzdan üzerinden yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp Üye’nin işbu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, GEZ Cüzdan hesabının üçüncü kişilere kullandırılması veya cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifrenin üçüncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklı her türlü zarardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Üye’nin GEZ Cüzdan hesabına erişim bilgilerinin korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Üye’nin sorumluluğunda olup meydana gelebilecek zararlardan GEZ sorumlu değildir.

5.5.  GEZ Cüzdan hizmetinden yararlanmak Üye’nin isteğine bağlı olup Üye’nin GEZ Cüzdan kullanma, GEZ Cüzdan’a bakiye yükleme ve sürüş ücretini GEZ Cüzdan ile ödeme zorunluluğu yoktur.

5.6.  GEZ dilediği zaman sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir

5.7.  GEZ, güvenlik endişeleri veya kötü niyetli Üye işlemleri nedeniyle (ilgili) Üye’lerin GEZ Cüzdan aracılığıyla ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkanını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.8.  GEZ Cüzdan kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması nedeniyle GEZ’in, Üyeler’ine veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

5.9.  GEZ, Hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, Hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, Hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir. Ancak GEZ, Üyeler’e sunulan Hizmetin her aşaması tek başına GEZ tarafından karşılanmadığından bunları taahhüt etmemektedir

5.10.              GEZ, işbu Sözleşme’nin koşulları ile hükümlerini, ileride doğabilecek teknik gereksinimlere ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üyeler’in aleyhine olmamak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. GEZ bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

6.    ÖDEME

 

6.1.  Üye, GEZ Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla bakiye yüklemesi halinde, Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetlerde ödeme kolaylığı olarak GEZ Cüzdan’ı kullanabilecektir. Üye, GEZ Cüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini GEZ’e en kısa süre içerisinde Uygulama’nın "Destek Talebi" kısmında kendilerine bildirilen WhatsApp destek hattı üzerinden veya info@gezmobility.com adresine e-posta göndererek bildirmekle yükümlüdür. GEZ Cüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikayetlerin en kısa süre içerisinde GEZ’e iletilmesi zorunludur. Aksi halde GEZ, işlemlerde herhangi bir hata olduğuna ilişkin itirazı reddetme ve iade yapmama haklarına sahiptir.

6.2.  GEZ Cüzdan ile ödemesi yapılmış hizmet karşılığında e-fatura düzenlenecek olup GEZ Cüzdan’a bakiye yüklenmesi halinde tahsilat makbuzu düzenlenecek ve Üye’nin talebi halinde kendisine iletilecektir.

 

6.3.  GEZ, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işleminin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

7.    KANUNİ ZORUNLULUKLAR

 

7.1.  İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek yasal değişikliklerden kaynaklanan tüm işlemler GEZ’in sorumluluğu dışında olacak ve Sözleşme'ye yansıtılacaktır.

7.2.  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz addedilmesi, işbu Sözleşme’nin uygulanma amacını ortadan kaldırması veya çok zorlaştırması dışında, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

 

8.    FESİH

 

8.1.  Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve GEZ aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında Taraflar’ın birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

9.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

9.1.  İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile ilgili mevzuatına tabi olup Sözleşme’den kaynaklı tüm uyuşmazlıkların çözümünde Antalya (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10.  YÜRÜRLÜK

 

10.1.              İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Üye’nin, Uygulama üzerinden GEZ Cüzdan’a bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevrimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer.