1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("SÖZLEŞME"); bir tarafta (Ulus Mah. Yahya Kemal Cad. Tüfekçioğlu Apt. Sit. No:1/1 Kepez/ANTALYA) adresinde mukim GEZ Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("GEZ"); diğer tarafta www.gezmobility.com ("SİTE") ve GEZ.apk/ıpk uzantılı ("UYGULAMA") üzerinden SÖZLEŞMEyi okuyup, kabul ederek onaylayan ve onayı sonrasında GEZ’in sunacağı hizmetlerden faydalanacak olan gerçek veya tüzel kişi ("ÜYE") arasında akdedilmiştir.

ÜYE’lik öncesinde sözleşmenin detaylı okunarak, hizmetin standart ve şartlarının her iki taraf açısından da memnuniyet odaklı yönetimi, ÜYE sadakatinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
GEZ, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen/tamamen ÜYE izni almaksızın dilediği kişi ve kuruluşlara devir ya da temlik etme hakkına sahiptir.
SÖZLEŞME’nin ÜYE tarafından onaylanması, kabulü, ile GEZ’in hizmetlerine, hizmetlerin kullanımı, içerikleri, uygulamaları, hizmete ilişkin iptal, iade, değişiklik vb. koşulları ve ÜYElere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu, ÜYE, beyan ve taahhüt etmektedir.
SÖZLEŞME, ÜYE’nin talebi ile yararlanacağı hizmetlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ("YÖNETMELİK") gereği internet, telefon veya faks yoluyla gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden delik olarak kabul edilecek olup; ÜYE’nin yararlandığı hizmette YÖNETMELİK’in 15. maddesi g bendi uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır.
ÜYE, SÖZLEŞME konusu hizmet kapsamı, koşulları ve hizmetten yararlanma esaslarını bilerek SÖZLEŞME’yi okuduğunu ve kabul ettiğini; bu SÖZLEŞME’de yer alana herhangi bir hükmün haksız şart teşkil etmediğini kabul etmektedir.
ÜYE’ye GEZ uzantılı adreslerden yapılacak her türlü e-posta, telefon görüşme kayıtları, UYGULAMA bildirimleri, SİTE’de yer alan içerik, kullanım şart ve koşulları bütünlük teşkil etmekte olup; ayrı yorumlanamaz.

GEZ, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen/tamamen ÜYE izni almaksızın dilediği kişi ve kuruluşlara devir ve temlik etme hakkına sahiptir.


2. Tanımlar

GEZ: Sözleşmede ÜYE’ye verilecek hizmeti sağlama yönünde faaliyetler

Üye Adayı: GEZ tarafından sunulan hizmetten yararlanma amacıyla gerekli incelemeleri yapan; web sitesi kullanımından kaynaklı GEZ ile arasından çerez paylaşımı ya da log kaydı ilişkisi gelişmiş kişidir

Üye: GEZ ile arasından sözleşme ile paydaşlık ilişkisi kurulmuş, 18 yaşından büyük gerçek kişidir.

Hizmet: GEZ tarafından ÜYE’ye sunulan scooter hizmeti ve bu hizmetin doğru yönetimi için gerekli bilgi teknolojisi alt yapının sağlanması ve scooter aracının ÜYE tarafından kullanımı için gereken yeterlilikleri sağlama amaçlı iş/işlemlerin tamamını tarif etmektedir.

Araç: GEZ’in özel mülkiyetinde bulunan ve ÜYE’nin kullanımına, sınırlı bir süre ve belirli bir ücretin ödenmesi koşuluyla tahsis edilen scooter tipi araçlardır.

Ücret: ÜYE’nin aracı sürme amaçlı gereklilikleri standartları sağlaması koşuluyla, GEZ sistemi tarafından belirlenen ve mobil ödeme yöntemleriyle ÜYE’den tahsil hizmet ücretini tarif etmektedir.

Tarife: Sabit açılış ücreti ve dakika bazlı olarak sabit açılış ücretine eklenen ve ÜYE’nin araç kullanım süresine göre hesaplanan ödeme yöntemidir.

Ödeme Yöntemi: Yasalara uygun olarak ödeme aracılığı yapmakla yetkilendirilmiş; GEZ ile arasındaki sözleşmeye uygun olarak ÜYE’ye sunulacak hizmetten kaynaklı ücretin GEZ adına ÜYE’nin banka kartları üzerinden tahsil edilmesi sürecidir.

Hizmet Politikası: GEZ tarafından hazırlanan sözleşmede tarif edilen ve ÜYE’ye verilecek hizmetin veriliş metot/yöntemine ilişkin uygulamalar bütünüdür.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununca belirlenen ve gerçek kişilerin kişisel verilerine yönelik haklarının korunması amacıyla GEZ tarafından, ÜYE’lerin kişisel verilerinin yasa uyarınca yönetimini tarif etmektedir. İşbu sözleşmeden kaynaklı GEZ tarafından elde edilen kişisel verilerin yasalara uygun yönetimine ilişkin veri sorumlusu GEZ Teknoloji A.Ş.’dir.

Aplikasyon: GEZ tarafından ÜYE’lere sunulan hizmetlerin mobil cihazlar aracılığıyla yönetimi için geliştirilmiş IPK/APK uygulamalardır.

Kira Süresi: En fazla 24 (yirmi dört) saatlik kullanım süresi kira süresi olarak değerlendirilir. Belirlenen süreye ilişkin ÜYE tarafından süre uzatma talebi yapılmadı veya ÜYE’nin kart bakiyesinin yetersiz olması ya da araç kullanımına ilişkin GEZ tarafından belirlenen lokasyonun dışına çıkılması halinde kira süresi sona ermiş sayılır. 5 dk için aracın uygun noktaya belirlenen şekilde kilitlenmemesi halinde araç çalıştı statüsünde kabul edilir ve GEZ yetkilileri tarafından takip işlemi başlatılır.


3. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

Sözleşme, sunulan hizmetin koşulları ve uygulamanın kullanımına ilişkin standartları tarif etmek ve kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Web Sitesi ya da Mobil Uygulamaya erişim sağlayan herkes sözleşmeyi inceleyerek, üyelik oluşturabilir. ÜYE kaydının tamamlanması durumunda sözleşmedeki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş/onaylanmış olduğu kabul edilir. Güncel tarihli sözleşme, daha önceki sözleşme ve anlaşmaların yerine geçer. Yeni sözleşme, yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır, bu sebeple, GEZ, sözleşmenin güncellenmesi halinde güncel tarihle yayın yaparak ÜYEleri bilgilendirecektir.


4. Üyelik ve Hizmet
4.1 Üyelik

• En az 18 yaşındaki gerçek kişiler GEZ hizmetlerinden yararlanmak için üye olabilir.

• Üyelik için GEZ aplikasyonunda ÜYE kaydı oluşturulması gerekmektedir.

• Üyelik, Üyelerin aplikasyon üzerinden elektrikli scooter kiralama hizmetinin kullanımı için gereklidir.

• Üyelik işlemi için 18 yaşından büyük gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad; adres, cep telefonu, e-posta adresi, doğum yılı gibi bazı kişisel verilerin GEZ sisteminde tanımlanması ve bir adet geçerli ödeme yöntemi belirlenmelidir. Bilgi ve belgelerin güncelliğini yitirmiş ya da geçersiz olması durumunda üyelik durumu GEZ tarafından değerlendirilir.

• Üye, sözleşmeyi onaylayan kullanıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğacak hukuki cezai ve mali ehliyete sahip olduğunu; sözleşmenin bağlayıcı hükümleri ile sorumlu olacağını kabul etmektedir.

• GEZ, gerekli durumlarda üyelik bilgilerini kontrol edebilir; ÜYE’den belgelendirme talebinde bulunabilir. Gerekli belgelerin ÜYE tarafından, belirlenen sürede GEZ’e bildirilmemesi halinde sözleşme askıya alınır ve ÜYE, GEZ hizmetlerinden yararlanamaz.

• ÜYE, üyelik haklarını devredemez.


4.2 Hizmet Sunumu ve İtiraz

Hizmet, ÜYE’nin araç üzerindeki kodu sisteme okutması ile başlayan ve aracın park edilerek kilitlenmesi, kilitli araç fotoğrafının sisteme yüklenmesi sonrasında sona erer:

• ÜYE, konumuna en yakın lokasyondaki araca ulaşabilir. Kullanıma başlamak için mobil sistemler üzerinden aracın kodunun okutulması gerekmektedir.

• ÜYE, aracı en fazla 24 saat kiralayabilir. Kiralama süresinin uzatılması için GEZ ile ÜYE arasında iletişim kurulmalıdır aksi takdirde 24 saatin dolması neticesinde kiralama sona erer.

• Aracın GPS’nin devre dışı olması, aracın hareketsiz olarak 20 dakikadan daha fazla ve kilitsiz şekilde park edilmesi, yetkisiz biri tarafından hareket ettirilmesi gibi durumlar kayıp/çalıntı işleminin GEZ yetkilileri tarafından başlatılmasında etkili olur.

• Aracın kullanımı öncesinde şarj gücü ÜYE tarafından kontrol edilmelidir ve aracın şarj seviyesinin seyahat için yeterli olacağından emin olunmalıdır. Çünkü şarj, aracın hız ve diğer opsiyonel özelliklerinin ÜYE’nin beklentilerine uygun olarak kullanımı açısından etkilidir.

• Aracın kullanımı sona erdiğinde, sistem üzerinden aracı sabit bir noktaya kilitlemek ve aracın fotoğrafını çekip, sisteme yükleyerek yolculuğu sonlandırmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

• ÜYE, aracın herhangi bir parçasını ya da ekipmanını sökmemeli, tamir etmemeli ya da üzerine yazı yazmamalı ya da yazıları değiştirmemeli; aracı tahrip etmemelidir. Bahse konu durumların gelişmesi halinde doğacak maliyetler ÜYE’den tahsil edilir.

İtiraz işlemleri için ÜYE’nin söz konusu itirazını, yaklaşık yolculuk süresi ve kullanım zamanı ile ilgili tüm bilgi ve gerekçelerini içeren yazılı dilekçesi ile birlikte, GEZ’in işbu sözleşmede belirtilen adresine, sürüşün gerçekleştiği günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Süresi içinde yapılan itirazlar, GEZ tarafından ticari defter ve kayıtlar, teknik kayıtlar, araç takip sistem kayıtları, mobil uygulama sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları incelenerek değerlendirilir ve itirazın GEZ’e ulaştığı günü takip eden 15 (onbeş) gün içinde sonuçlandırılır. İşlemin sonucu ÜYE’ye bildirilir ve gerekli işlemler tamamlanır.


5. Güvenli Sürüş için Uyulması Gereken Kurallar

• ÜYE, aracı kullanırken kask, gözlük ve gece kullanımları için reflektif yelek benzeri giyecekleri kullanmakla yükümlüdür.

• Araç 100 kg taşıma kapasiteli ve tek kişinin kullanımına uygundur.

• ÜYE, herhangi bir çanta ya da eşya taşıyacaksa; aracın işleyiş ve sürüş güvenliğine zarar vermemek ve dengeyi bozmamak için taşıdığı şeyin vücuduna tam olarak oturması gerektiğinin farkındadır ve gerekli önlemi alır.

• Aracı kullanırken, dikkat dağıtıcı unsurlar arasında yer alan cep telefonu, mobil cihaz, taşınabilir müzik oynatıcı vb. araçları kullanmayarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek araç kullanıcısı ÜYE’nin sorumluluğudur.

• Aracın kullanıcısının yeterlilik ve kabiliyetine etki edecek alkol, ilaç, uyuşturucu gibi maddeleri kullananların GEZ Hizmetlerinde yararlanması sözleşmeye aykırı bir durumdur. Sözleşmeye aykırı durumlardan kaynaklı GEZ, hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. Sözleşmeye aykırı davranan ÜYE aykırı davrandığı süreçten kaynaklı her anlamda sorumludur.

• Aracın kullanılacağı lokasyondaki bilgilendirme ve uyarı işaret/işaretçilerine dikkat ederek, sürüş gerçekleştiriniz. Aksi takdirde doğacak sorumluluk ÜYE’ye aittir.

• Aracın şarj düzeyi ÜYE tarafından, kullanım öncesinde kontrol edilmelidir. Aracın şarjı %10 seviyesine inince araç en yakın noktaya park edilmelidir. Aksi takdirde oluşacak riskler GEZ’in sorumluğunda değildir. Çünkü, bu seviyenin altında aracın hızı ve operasyonel kabiliyeti azalırken; yol ve hava koşullarına göre şarj kapasitesi değişkenlik gösterecektir.

• Araçlar, yarış, dağ sürücü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler ya da diğer uygun olmayan sürüşlerde kullanım açısından risklidir. GEZ’in bilgisi ve onayı olmaksızın belirlenen sınır kapsamında standart kullanım dışında araç kullanılamaz.

• Araçlar, GEZ’in özel mülkiyetidir. Bu sebeple, ÜYE borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya hapis hakkı kullanılamaz.


6. Ücret, Tarife, Ödeme ve İade Yöntemi

• Araçlar, GEZ’in özel mülkiyetidir. Bu sebeple, ÜYE borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya hapis hakkı kullanılamaz.

• ÜYE, aracı her sürüş başına sabit bir ücret ödeyerek ve sürüş süresine göre de dakikalık ek ücret ödeyerek kullanabilir. Ücretlendirme GEZ’in mobil uygulamasında ilan edildiği şekildedir.

• Sürüşten kaynaklı ücretler GEZ’in ödeme yöntemine uygun olarak tahsil edilir. Kullanımdan kaynaklı ücretlerin tahsilinde yetkilendirmiş bir aracı kurum olması durumunda ÜYE’nin ödeme bilgileri GEZ tarafından toplanmadığını için, bilginin izinsiz kullanım risklerinden kaynaklı GEZ’in sorumluluğu yoktur.

• Sürüşten kaynaklı ücretler, ÜYE’nin tanımlı kartından, mobil sistemler aracılığıyla tahsil edilir. Araç modeli, kullanım lokasyonu vb. durumlardan kaynaklı ücret farklılıkları olabilir, GEZ her hizmet noktasında aynı hizmet bedelini uygulayacağını taahhüt etmemektedir.

• Kayıtlı kart üzerinden tahsilatın yapılamaması halinde, ÜYE’nin araç kullanımından kaynaklı ücretler vadesi geçmiş ödeme olarak kabul edilir ve temerrüt faizi işletilir. Borcun ifasının gerçekleşmemesi halinde GEZ, yasalar kapsamındaki haklarını kullanarak ücretin ÜYE’den tahsilinin gerçekleşmesini sağlar.

• GEZ, ÜYE’ler için farklı kriterleri baz alarak işletme politikasına uygun olarak promosyon uygulayabilir. Promosyonları güncelleme ya da iptal etme hakkı GEZ’in sorumluluğundadır

7. Cezalar

• Aracın hasarlı teslimi halinde, hasara yönelik GEZ tutanağında yer alan hasar bedeli, ÜYE’ye bildirilmek koşuluyla tahsil edilir.

• Aracın, belirlenen sınırlı alan dışına çıkarılması halinde ÜYE’den 250 TL ödeme alınır. Alan dışındaki kullanımdan kaynaklı her 10 dk için ek 250 TL daha tahsil edilir. 20 dk’yı geçen durumlarda ise kolluk kuvvetine bilgi verilerek araca yönelik çalıntı işlemi uygulanır.

• Aracın, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilmesi neticesinde GEZ yetkilileri tarafından kolluk kuvvetlerince tutturulacak tutanak sonrasında araç bedeli olan 10.000TL ÜYEden tahsil edilecektir.

• 24 saati geçen kullanımlarda süre uzatım işlemi gerçekleştirilmediyse, aracın servisinden kaynaklı 250 TL servis ücreti GEZ tarafından tahsil edilir.

• Ödeme ya da cezalara ilişkin ÜYE’nin itiraz süresi 7 gündür. 7 gün içinde itiraz süreci işletilmeyen kullanımlardan kaynaklı ödemeler GEZ tarafından ÜYE’den tahsil edilir.


8. Tebligat Adresleri

Sözleşmenin kurulduğu esnada bildirilen adresler, tebligat adresi olarak kabul edilmektedir ve adres değişikliği durumunda tarafların karşılıklı olarak bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılan tebligatlar usul ve esaslara uygun kabul edilir.


9. Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda, GEZ’in ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistemi kayıtları, mobil uygulaması sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları, GEZ sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri ve taraflar arasındaki yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

10. Sözleşmenin Feshi

Tarafların bildirimsiz ve tek taraflı irade beyanları ile sözleşme her zaman feshedilebilir. Sözleşmenin feshi, sözleşme sürecinde doğan alacakları etkilemez ve tahsil süreci devam eder. Sözleşmenin kurulması/güncellenmesi esnasında paylaşılan adresler, tebligat adresleri olarak kabul edilmektedir. Sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11. Kişisel Verilerin Yönetimi

GEZ sistemlerinde ÜYE’lerin kullanıcı bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak GEZ KVK Politikası doğrultusunda işlenir ve 3 (üç) yıl süre ile saklanır.

GEZ sistemlerinde kullanılan grafiksel imge ve metinsel içerikler ile sistemin temelini oluşturan kodlar GEZ’in mülkiyetinde olup; ticari amaçla kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve taklit edilemez. İşbu sözleşme kapsamında GEZ’in sahibi olduğu know-how ve uygulamaların tamamında KV. yönetimi temelinde uygulamalar geliştirilmiştir.

GEZ sistemlerinde ÜYE’lerin verileri 6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlemeyi önemsemektedir. Veri toplama, işleme ve paylaşım süreçlerinde ise şeffaf olacağını ve veri güvenliğini en üst seviyede sağlamayı taahhüt ederiz. Veri Sorumlusu olarak verilerinize yönelik taleplerinizi yasal süreler nezdinde özenle değerlendirerek talebinizi yasalar çerçevesinde yorumlayarak sonuçlandırmaya çalışacağız.

GEZ, teknolojik sistemleri kullandığı için verilerinizi, gerekli durumlarda yurt içi/dışındaki paydaşlara, güvenlik standartları doğrultusunda paylaşacaktır.

Kişisel verileriniz işletmemiz tarafından:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde,

• Üyelik amacınız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

• Doğru kaydedilecek ve verilerinizin güncelliği hususunda ÜYE’leri ile etkileşimli olarak verilerin güncelliğini sağlayacak,

• Veriler açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin:

• Toplanma Amacı

Veri Sorumlusu olarak, ÜYElerimize daha iyi hizmet sunmak, sorun – öneri – şikayet ve taleplerini kayıt altına alabilmek, sözleşmede taahhüt ettiğimiz hizmeti vermek amacıyla, GEZ sistemlerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve işlem sürenizi kısaltarak zaman kayıplarının önüne geçebilmek; gerekli durumlarda GEZ hizmetler hakkında Pazarlama ve Tanıtım faaliyetlerini icra etmek ve ÜYE memnuniyetini ölçümlemek amacıyla verileri topluyoruz

• Toplanma Yöntemi

ÜYELİK ve Hizmet kullanımı süreçlerine aracılık eden GEZ sistemleri aracılığıyla verileri topluyoruz.

• Veri Güvenliğinin Sağlanma Yöntemi

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesi 2.fıkra uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde sizin veya 3.bir kişinin hayat ve beden bütünlüğünü sağlamak için zorunlu olması, sözleşmenin tarafları için sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması ve siz kullanıcılarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde yukarıda sayılan veri kategorilerinde belirtilen kişisel verilerinizi, açık rızanıza başvurmaksızın işleyebiliriz

Üyelerin sistem kullanımları siber güvenliğin sağlanması amaçlı yazılımlar ve bilişim teknolojilerinin yakından takip edilmesi sebebiyle yaşanan gelişimlere uygun güvenlik sistemlerinin makul düzeyde ölçülü olarak kullanımı ve alınan eğitimler nezdinde geliştirilen sistemlere uygun olarak sağlanmaktadır.

• Veri Kategorileri

Gerçek Kişi Kimlik Verileri
İletişim Verileri
Araç kullanımından kaynaklı Lokasyon verileri
Hizmetin sağlanması ve kullanılması amacıyla oluşan Finansal Veriler
Diğer Veriler bağlığı altında ÜYE müşterilerin sistem kullanımları ve ÜYE bilgilendirme amaçlı uygulamalar için gerekli veriler.

• Verilerin Depolanma Süresi

Veriler 3 (üç) yıl süre ile depolanır. ÜYE sözleşmelerinin yıllık olarak güncellenmemesi halinde, üye sözleşmesinin kurulduğu günü takip eden 500.gün veriler imha edilir.

• Aydınlatma Metninin Güncellenmesi ve Bildirim Usulü

GEZ sistemlerinin kullanımında yaşanan gelişmeler doğrultusunda ek veriler gerekmesi halinde ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından yayımlanan güncellemeler doğrultusunda GEZ Aydınlatma Metni güncellenir; üyelerin GEZ sistemlerinde log-in olması halinde bildirilir.

• Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanım Yöntemi

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Veri sahibi, GEZ veri sahibi başvuru formunu yazılı ve ıslak imzalı olarak "Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap 25. Cad. No:30 Döşemealtı / ANTALYA - TÜRKİYE" adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile kargo ile, noter kanalıyla veya info@gezmobility.com adresine elektronik ile gönderebilir.
Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusuna Şirketimiz yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde
1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.